HS127 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Cứ Thị Sanh, H’mong, Lơn Sa

TỔNG KẾT, NGÀY 30.08.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,937,000 VNĐ CHO HS127 – BỆNH NHÂN CỨ THỊ SANH, SƠN LA CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS127 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Cứ Thị Sanh, H’mong, Lơn Sa

HS126 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Trần Văn Anh Đức, Nghệ An

TỔNG KẾT, NGÀY 18.08.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 27,657,000 VNĐ CHO HS126 – BỆNH NHÂN TRẦN VĂN ĐỨC, NGHỆ AN CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS126 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Trần Văn Anh Đức, Nghệ An

HS125 – Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Vừ Thị Sai, Sơn La

TỔNG KẾT, NGÀY 15.08.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 29,757,000 VNĐ CHO HS125 – BỆNH NHÂN VỪA THỊ SAI, SƠN LA CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS125 – Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Vừ Thị Sai, Sơn La

HS124 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu B’noong Trọng Nghĩa, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 10.08.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,607,000 VNĐ CHO HS124 – BỆNH NHÂN B’NOONG TRỌNG NGHĨA, NINH BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS124 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu B’noong Trọng Nghĩa, Ninh Bình

HS123 – Quyên góp 25 triệu đồng cho em Lê Văn Sang, Hải Dương

TỔNG KẾT, NGÀY 02.08.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 28,357,000 VNĐ CHO HS123 – BỆNH NHÂN LÊ VĂN SANG, HẢI DƯƠNG CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS123 – Quyên góp 25 triệu đồng cho em Lê Văn Sang, Hải Dương

HS122 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Đỗ Hoàng Phú An, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 20.07.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,422,000 VNĐ CHO HS122 – BỆNH NHÂN ĐỖ HOÀNG PHÚ AN, NAM ĐỊNH…

MỜI ĐỌC TIẾP HS122 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Đỗ Hoàng Phú An, Nam Định

HS121 – Quyên gióp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Lưu Quang Thiện, Lào Cai

TỔNG KẾT, NGÀY 14.07.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22,722,000 VNĐ CHO HS121 – BỆNH NHÂN LƯU QUANG THIỆN, LÀO CAI CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS121 – Quyên gióp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Lưu Quang Thiện, Lào Cai

HS120 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Giàng Thị Mỷ, Sơn La

TỔNG KẾT, NGÀY 30.06.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 24,238,000 VNĐ CHO HS120 – BỆNH NHÂN GIÀNG THỊ MỶ, SƠN LA CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS120 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Giàng Thị Mỷ, Sơn La

HS119 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Sỹ, Hà Nam

TỔNG KẾT, NGÀY 10.06.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22,008,000 VNĐ CHO HS119 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN SỸ, HÀ NAM CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS119 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Sỹ, Hà Nam

HS118 – Quyên góp 20 triệu đồng cho chị Phạm Thị Minh, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 05.06.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 24,058,000 VNĐ CHO HS118 – BỆNH NHÂN PHẠM THỊ MINH, NINH BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS118 – Quyên góp 20 triệu đồng cho chị Phạm Thị Minh, Ninh Bình

HS117 – Quyên gióp 20 triệu đồng cho cháu Nguyễn Gia Bảo, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 25.05.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,448,000 VNĐ CHO HS117 – CHÁU NGUYỄN GIA BẢO, NAM ĐỊNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS117 – Quyên gióp 20 triệu đồng cho cháu Nguyễn Gia Bảo, Nam Định

HS115&116 – Quyên góp 30 triệu đồng cho hai em Cứ A Dơ và Cứ A Say, Dân tộc H’mong, Sơn La

TỔNG KẾT, NGÀY 17.05.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 33,598,000 VNĐ CHO HS115&116 – HAI EM CỨ A DƠ VÀ CỨ A…

MỜI ĐỌC TIẾP HS115&116 – Quyên góp 30 triệu đồng cho hai em Cứ A Dơ và Cứ A Say, Dân tộc H’mong, Sơn La