HS110 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Cường, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 06.04.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,632,000 VNĐ CHO HS110 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN CƯỜNG, NINH BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS110 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Cường, Ninh Bình

HS109 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Nguyễn Anh Dũng, Thái Nguyên

TỔNG KẾT, NGÀY 01.04.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,172,000 VNĐ CHO HS109 – CHÁU NGUYỄN ANH DŨNG, THÁI NGUYÊN CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS109 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Nguyễn Anh Dũng, Thái Nguyên

HS108 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Đinh Trần Quỳnh Anh, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 30.03.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 36,702,000 VNĐ CHO HS108 – CHÁU TRẦN QUỲNH ANH, NAM ĐỊNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS108 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Đinh Trần Quỳnh Anh, Nam Định

HS107 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Xuân Quyền và Thị Tòng, Dân tộc H’mong, Lai Châu

TỔNG KẾT, NGÀY 27.03.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 54,202,000 VNĐ CHO HS107 – CHÁU XUÂN QUYỀN VÀ THỊ TÒNG, DÂN TỘC…

MỜI ĐỌC TIẾP HS107 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Xuân Quyền và Thị Tòng, Dân tộc H’mong, Lai Châu

HS106 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Trương Tuấn Anh, Phú Thọ

TỔNG KẾT, NGÀY 26.03.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 75,352,000 VNĐ CHO HS106 – BỆNH NHÂN TRƯƠNG TUẤN ANH, PHÚ THỌ CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS106 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Trương Tuấn Anh, Phú Thọ

HS105 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Thị Họa, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 20.03.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,225,000 VNĐ CHO HS105 – BỆNH NHÂN VŨ THỊ HỌA, NAM ĐỊNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS105 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Thị Họa, Nam Định

HS104 – Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Lò Minh Hùng, Lào Cai (Dân Tộc Thái)

TỔNG KẾT, NGÀY 11.03.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 17,425,000 VNĐ CHO HS104 – BỆNH NHÂN LÒ MINH HÙNG, SƠN LA CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS104 – Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Lò Minh Hùng, Lào Cai (Dân Tộc Thái)

HS103 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Mai Thị Nga, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 05.03.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,285,000 VNĐ CHO HS103 – BỆNH NHÂN MAI THỊ NGA, NINH BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS103 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Mai Thị Nga, Ninh Bình

HS102 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Văn Thanh, Thái Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 16.02.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,985,000 VNĐ CHO HS102 – BỆNH NHÂN TRẦN VĂN THANH, THÁI BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS102 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Văn Thanh, Thái Bình

HS101 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Nông Triệu Ngọc Phú, Dân tộc Tày, Hà Giang

TỔNG KẾT, NGÀY 31.01.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,985,000 VNĐ CHO HS101 – CHÁU NÔNG TRIỆU NGỌC PHÚ, HÀ GIANG CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS101 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Nông Triệu Ngọc Phú, Dân tộc Tày, Hà Giang

HS100 – Quyên góp 20 triệu đồng cho em Nguyễn Thúy Nga, Thanh Hóa

TỔNG KẾT, NGÀY 17.01.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 23,835,000 VNĐ CHO HS100 – EM NGUYỄN THÚY NGA, THANH HÓA CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS100 – Quyên góp 20 triệu đồng cho em Nguyễn Thúy Nga, Thanh Hóa

HS99 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Phạm Ngọc Linh, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 07.01.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,235,000 VNĐ CHO HS99 – CHÁU PHẠM NGỌC LINH, NINH BÌNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS99 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Phạm Ngọc Linh, Ninh Bình