Liên Hệ & Trợ Giúp

*****************************************************************

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, C.Ss.R

Số điện thoại: 098 566 6380

Địa chỉ Email:  2778toan@gmail.com

Hoặc qua Fanpage: Quỹ Trợ Giúp Bệnh Nhân

Địa chỉ: Nhà Thờ Thái Hà,

180/2 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

……………………………………..

Anh Giuse Hà Trung Kiên

Số điện thoại: 097 225 6383

Hoặc qua Fanpage: Quỹ Trợ Giúp Bệnh Nhân

……………………………………..

TRỢ GIÚP

Quý vị có thể trợ giúp qua quý linh mục, tu sĩ đang làm việc tại Nhà Thờ Thái Hà, hoặc qua thùng lạc quyên Trợ Giúp Bệnh Nhân tại Nhà Sách (Nhà Thờ Thái Hà) hoặc qua số tài khoảng ngân hàng của linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản:

Nguyễn Văn Toản

Ngân hàng Techcombank Thăng Long, Đống Đa, Hà Nội

Số tài khoản (VNĐ) 19029878801015

Số tài khoản (USD) 19129878801011