DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN TRỢ GIÚP

HS18-CHO BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN CHIẾN, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 29/09/2020 đến 15/10/2020)

1,045,327 VNĐ – CÒN LẠI TỪ HỒ SƠ BỆNH NHÂN LÊ THỊ LAN, NINH BÌNH

4,000,000 VNĐ – CÔ CẨM PHƯƠNG VÀ QUÝ VỊ ÂN NHÂN TẠI ĐỨC

2,000,000 VNĐ – CÔ HƯỜNG, CỰU BVSS THÁI HÀ

1,000,000 VNĐ – PHAM GIANG NAM

300,000 VNĐ – NGUYEN DUC QUAN

100,000 VNĐ – DINH MINH HAI

100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

100,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

500,000 VNĐ – ẨN DANH, QUA CHA GIUSE TRỊNH NGỌC HIÊN

100,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – AN DANH

400,000 VNĐ – AN DANH

300,000 VNĐ – AN DANH – DO DUC CHUNG

300,000 VNĐ – NGUYEN THI KIM NGOC

300,000 VNĐ – PHẠM THỊ PHƯƠNG

200,000 VNĐ – NGUYEN THI HANG

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – DANG VAN ANH

700,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

300,000 VNĐ – VU THE CUONG

300,000 VNĐ – ẨN DANH, QUA CHA HIÊN

1,000,000 VNĐ – PHAM GIANG NAM

1,657,000 VNĐ – CHỊ TUYẾT, ÚC CHÂU, QUA CÔ HƯỜNG

…………………………………………………………………………

HS17- BỆNH NHÂN LÊ THỊ LAN, NINH BÌNH

(Từ ngày 12/09/2020 đến ngày 28/09/2020)

3,165,327 VNĐ – TỪ HS16 TRẦN THÌ HƯỜNG, NAM ĐỊNH CÒN DƯ

4,000,000 VNĐ – CÔ CẨM PHƯƠNG VÀ QUÝ VỊ ÂN NHÂN TẠI ĐỨC

1,500,000 VNĐ – ẨN DANH, QUA CHÚ MÃN LƯƠNG, THÁI HÀ

300,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ PHAN GIANG NAM

2,000,000 VNĐ – NGUYEN NGOC BIEN

300,000 VNĐ – DO DUC CHUNG

300,000 VNĐ – DO DUC CHUNG

200,000 VNĐ – DƯƠNG THI YEN

500,000 VNĐ – NGUYEN DUY CUONG

100,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

200,000 VNĐ – NGO THI DUYEN

100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

3,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG, THÁI HÀ

200,000 VNĐ – NGUYEN THI HANG

1,000,000 VNĐ – PHAM THI HUYNH HOA

1,000,000 VNĐ – PHAM GIANG NAM

3,600,000 VNĐ – ẨN DANH, QUY BENH NHÂN

700,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

200,000 VNĐ – DINH THI NGA

300,000 VNĐ – NGUYEN VAN PHUC

100,000 VNĐ – ĐINH MINH HAI

2,380,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN THÁI HÀ

…………………………………………………………………………….

HS 16- BỆNH NHÂN TRẦN THỊ HƯỜNG, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 16.08.2020 đến 31.08.2020)

588,327 VNĐ – TỪ HỒ SƠ HS15 NGUYỄN VĂN SƠN, NGHỆ AN CÒN DƯ

4,000,000 VNĐ – CÔ CẨM PHƯƠNG VÀ QUÝ VỊ ÂN NHÂN TẠI ĐỨC

1,000,000 VNĐ – CÔ THỦY, KIM GIANG

1,000,000 VNĐ – CÔ VƯƠNG, CHỊ CÔ THỦY KIM GIANG

200,000 VNĐ – PHAM THI THUY NGAN

200,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

100,000 VNĐ DANG VAN LUONG

300,000 VNĐ – NGO THI DUYEN

300,000 VNĐ – VO CHONG CHUNG LINH

500,000 VNĐ – ẨN DANH

5,000,000 VNĐ – NGUYEN NGOC BIEN

300,000 VNĐ – NGUYEN VAN PHUC

1,000,000 VNĐ – PHAM GIANG NAM

500,000 VNĐ – NGUYEN DUC QUAN

500,000 VNĐ – PHAM THI HOA

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

100,000 VNĐ – DINH MINH HAI

1,000,000 VNĐ – DINH THI THUY

5,477,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

………………………………………………

HS15- BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN SƠN, NGHỆ AN

(Từ ngày 27/08-13/08/2020)

1,428,000 VNĐ – CÒN DƯ TỪ HS14 – NGUYỄN THỊ HOÀ, LÀO CAI.

200,000 VNĐ – PHAM THI THU

200,000 VNĐ – NGUYEN VAN TRUNG

100,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

300,000 VNĐ – TRAN THI GAI

200,000 VNĐ – NGUYEN TRUONG THO

500,000 VNĐ – ẨN DANH

900,000 VNĐ – ẨN DANH

100,000 VNĐ – ẨN DANH

2,000,000 VNĐ – TRAN TUYẾT TRINH, THÁI HÀ

1,000,000 VNĐ – PHAM THI HUYNH HOA

500,000 VNĐ – PHAM QUANG VIET

100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

200,000 VNĐ – NGUYEN THI MUNG

200,000 VNĐ – NGUYEN VAN HA

500,000 VNĐ – KIM NGOC

100,000 VNĐ – NGUYEN TRUONG LAM

200,000 VNĐ – DƯƠNG THI YEN

100,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – DO DUC TRUNG

200,000 VNĐ – NGUYEN THI HANG

100,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – DAO THI TRANG

300,000 VNĐ – DANG VAN ANH

200,000 VNĐ – TRAN QUAN

3,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG, THÁI HÀ

4,960,327 VNĐ – CÔ CẨM PHƯƠNG VÀ QUÝ VỊ ÂN NHÂN TẠI ĐỨC

100,000 VNĐ – NGUYEN VAN DUY

100,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – ANH NAM

6, 600,000 VNĐ – QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN THÁI HÀ

************************************************************************

HS14 – BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ HÒA, LÀO CAI

(Từ 13/07/2020 đến 07/08/2020)

5,000,000 VNĐ – VÔ DANH

2,000,000 VNĐ – BÙI VĂN KHẨN

100,000 VNĐ – ẨN DANH

100,000 VNĐ – DINH VAN CHIEU

3,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – NGUYEN DƯC QUAN

1,000,000 VNĐ – BÀ THỦY, KIM GIANG, HÀ NỘI

1,568,000 VNĐ – THÙNG BỆNH NHÂN THÁI HÀ

200,000 VNĐ – BUI THI HUONG

1,000,000 VNĐ – PHAM GIANG NAM

1,000,000 VNĐ – DO THI HUE

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

250,000 VNĐ – NGUYEN VAN PHUC

300,000 VNĐ – TRINH THANH DUY

500,000 VNĐ – TRAN PHUONG QUYNH

500,000 VNĐ – ẨN DANH

2,185,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

1,000,000 VNĐ – PHAM GIANG NAM

100,000 VNĐ – ẨN DANH

4,125,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

………………………………………………………………………………..

HS13 – BỆNH NHÂN LÊ THỊ HẠNH, THANH HÓA

(Từ 19/06/2020 đến 13/07/2020)

908,000 VNĐ – TỪ HỒ SƠ HS12 VŨ VĂN TRUNG, NINH BÌNH

5,000,000 VNĐ – VÔ DANH

2,000,000 VNĐ – BUI VAN KHAN, ĐỨC

100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

300,000 VNĐ – DINH MINH HAI

300,000 VNĐ – NGUYEN DUC QUAN

500,000 VNĐ – NGUYEN VAN TUAN

200,000 VNĐ – AN DANH

500,000 VNĐ – NGUYEN THI LAN ANH

300,000 VNĐ AN DANH

1,000,000 VNĐ – HAI CÔ GIÁO DÂN THÁI HÀ 

300,000 VNĐ – DANG VAN ANH

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

4,600,000 VNĐ (200 USD) – AN DANH – QUA LM THANH BÍCH, DCCT

5,160,000 VNĐ – THÙNG BỆNH NHÂN TẠI NHÀ THỜ THÁI HÀ

200,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

1,645,000 VNĐ – THÙNG BỆNH NHÂN TẠI NHÀ THỜ THÁI HÀ

1,358,000 – VNĐ – THÙNG BỆNH NHÂN TẠI NHÀ THỜ THÁI HÀ

………………………………………………………………………………….

HS12 – BỆNH NHÂN VŨ VĂN TRUNG, NINH BÌNH

(Từ 28/05/2020 đến 17/06/2020)

258,000 VNĐ – SỐ CÒN DƯ TỪ HS11- TRẦN THỊ YẾN

5,000,000 VNĐ – VÔ DANH

2,000,000 VNĐ – BUI VAN KHAN, ĐỨC

100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

1,000,000 VNĐ – VU QUOC VIET

200,000 VNĐ – ẨN DANH

700,000 VNĐ – NGUYEN ANH TUAN

500,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – PHAM THI HUYNH HOA

300,000 VNĐ – DANG VAN ANH

300,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

500,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – LE MINH THIEN

100,000 VNĐ – LE THI PHUONG

200,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – NGUYEN MINH HUNG

150,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – ĐINH THỊ THÁI

200,000 VNĐ – CU ANH TUAN

1,500,000 VNĐ – NGUYEN ANH TUAN

100,000 VNĐ – DINH MINH HAI

500,000 VNĐ – PHAM THI PHUONG

200,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – NGUYEN VAN PHUC

200,000 VNĐ – TRINH THI CHINH, MẸ QUOC BAO

3,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG

………………………………………………………………………….

HS11- BỆNH NHÂN TRẦN THÌ YẾN, HÀ NAM

(Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 28/05/2020)

908,000 VNĐ – CÒN DƯ TỪ HỒ SƠ NGUYỄN THỊ THÚY, NAM ĐỊNH

5,000,000 – VÔ DANH

2,000,000 VNĐ – BUI VAN KHAN, ĐỨC

200,000 VNĐ – PHAM THI HANG

100,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

300,000 VNĐ – GĐ PHUONG THANH, GX THAI HA

50,000 VNĐ – ẨN DANH

100,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – CÔ THỦY, KIM GIANG, HÀ NỘI

1,000,000 VNĐ – BÀ VIỆT, THÁI HÀ

300,000 VNĐ – NGUYEN VAN PHUC

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

3,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG, CỰU HUYNH TRƯỞNG THÁI HÀ

………………………………………………………………

HS10 – NGUYỄN THỊ THÚY, NAM ĐỊNH

(Từ Ngày 25/4/2020 Đến Ngày 13/5/2020)

5,908,000 VNĐ – CHUYỂN TỪ HỒ SƠ CỦA BỆNH NHÂN PHẠM VĂN TUẤN, THANH HÓA

5,000,000 VNĐ – VÔ DANH

2,000,000 VNĐ – BUI VAN KHAN, ĐỨC

100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

200,000 VNĐ – PHAM THI THAO

100,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

100,000 VNĐ – DINH VAN CHIEU

300,000 VNĐ – DANG VAN ANH

1,000,000 VNĐ – NGUYEN THI THANH LAN

200,000 VNĐ – VU QUOC VIET

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

2,000,000 VNĐ – ẨN DANH

3,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG

300,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – NGUYEN VAN DOAN

3,000,000 VNĐ – TRAN NGO THU TRANG

…………………………………………………………..

HS09 – PHẠM VĂN TUẤN, THANH HÓA

(Từ ngày 21/4/2020 đến ngày 25/04/2020)

6,508,000 VNĐ – CHUYỂN TỪ HỒ SƠ CHÁU VŨ THIÊN ÂN CÒN DƯ

5,000,000 VNĐ – VÔ DANH

100,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

2,000,000 VNĐ – VU THI HONG AN, SÀI GÒN

1,000,000 VNĐ – MỘT GIÁO DÂN TẠI THÁI HÀ

200,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – NGUYEN TRUONG THO

3,000,000 VNĐ – PHAM CONG CHINH

200,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – NGUYEN VAN TRUNG

2,000,000 VNĐ – BUI VAN KHAN, ĐỨC

400,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

5,000,000 VNĐ – ẨN DANH

………………………………………………………………………………….

HS08- CHÁU VŨ THIÊN ÂN, NINH BÌNH

(Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 21/04/2020)

158,000 VNĐ – CÒN DƯ TỪ HỒ SƠ ÔNG TRẦN XUÂN TRÌNH, NAM ĐỊNH

5,000,000 VNĐ – VÔ DANH

100, 000 VNĐ – PHAN THI HANG

200,000 VNĐ – PHAM THI T HAO

200,000 VNĐ – TRAN VAN KHIEN

700,000 VNĐ – NGUYEN THI TUYEN

100,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – DINH THI THAI

100,000 VNĐ – LE QUANG SON

100,000 VNĐ – NGUYEN THUY DUONG

500,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

1,000,000 VNĐ – NGUYEN THI THANH LAN

100,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – NGUYEN THI VAN

200,000 VNĐ – ẨN DANH

100,000 VNĐ – VU THI HAI YEN

3,000,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – NGUYEN THI HANG

300,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – PHAM THI LAN

200,000 VNĐ – ẨN DANH

150,000 VNĐ – ẨN DANH

100,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

300,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – VƯƠNG KHANH LINH

300,000 VNĐ – DAO THI TRANG

50,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – ẨN DANH

150,000 VNĐ – TRAN VAN NGHĨA

100,000 VNĐ – TRAN THI SANG

500,000 VNĐ – ẨN DANH

3,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG

500,000 VNĐ – CU TUAN ANH

1,000,000 VNĐ – NGUYEN THANH NHAN

500,000 VNĐ – TÔNG THI NGA

200,000 NGO VAN KHIEU

500,000 VNĐ – ẨN DANH

200,0000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 – HOANG THI MINH

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – MAI XUAN TIEN

200,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – NGUYEN TAN THONG

300,000 VNĐ – GIA ĐÌNH PHUONG THANH, GX THÁI HA

200,000 VNĐ – LU THI VAN PHUONG

300,000 VNĐ – NGUYEN VAN PHUC

4,000,000 VNĐ – TRAN NGO THU TRANG

…………………………………………………………………………………..

HS07 – BỆNH NHÂN TRẦN XUÂN TRÌNH, LÀO CAI

(Từ ngày 17/03/2020 đến ngày 23/03/2020)

4,490,000 VNĐ – CÒN DƯ TỪ HỒ SƠ ÔNG TRẦN VĂN ĐOÀN, NAM ĐỊNH

300,000 VNĐ – HOANG HUE QUYEN

300,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – CHỊ CƯ, CHỊ TUYẾT, THÁI HÀ

1,000,000 VNĐ – LE HONG DAO

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

100,000 VNĐ – NGUYEN NGOC DIEM

500,000 VNĐ – LE VAN THACH

100,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – PHAM CONG CHINH

500,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

200,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – CHI OANH

300,000 VNĐ – NGUYEN VAN PHUC

300,000 VNĐ – ẨN DANH

3,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG

100,000 VNĐ – ẨN DANH

3,000,000 VNĐ – CAO THAI HUNG

1,468,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP NGƯỜI NGHÈO TẠI THÁI HÀ

…………………………………………………………………………………..

HS06 – BỆNH NHÂN TRẦN VĂN ĐOÀN, NAM ĐỊNH

(từ 0503/2020 đến 17/03/2020)

874,000 VNĐ – TỪ HỒ SƠ CỦA HAI CHÁU GIA HÂN & NGUYỄN GIA HUY

100,000 VNĐ – NGUYEN VAN THUONG

500,000 VNĐ – JRAN, TÂN BÌNH, SÀI GÒN

100,000 VNĐ – ẨN DANH

2,000,000 VNĐ – TA THI NHAN

300,000 VNĐ – VU THE CUONG

500,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – DINH THI THAI

500,000 VNĐ – NGUYEN DUC BINH, GIÁO XỨ THƯỢNG THỤY

500,000 VNĐ – AN DANH

100,000 VNĐ – VU THI HAI YEN

2,000,000 VNĐ – NGUYỄN TUẤN ANH, CON MẸ NĂM

200,000 VNĐ – PHẠM THỊ HẰNG

90,000 VNĐ – PHẠM THỊ KIM

200,000 VNĐ – PHAM VAN THE

200,000 VNĐ – ẨN DANH

2,000,000 VNĐ – CAO THAI HUNG

200,000 VNĐ – CAO THAI HUNG

500,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – NGUYỄN THỊ THU

500,000 VNĐ – DAO THI TRANG

300,000 VNĐ – LE MINH TIEN

500,000 VNĐ – NGUYEN TH

100,000 VNĐ – NGO VAN NAM

1,000,000 VNĐ – PHẠM VAN LONG

3,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG

2,000,000 VNĐ – NGUYEN DUNG

500,000 VNĐ – TRAN CAM VAN

200,000 VNĐ – DINH THI NGA

200,000 VNĐ – PHAM THI VIET TRINH

300,000 VNĐ – ẨN DANH

3,926,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN THÁI HÀ

500,000 VNĐ – DINH NGOC AN

5,000,000 VNĐ – CÔ MARIA NGUYỄN THỊ THỦY, THÁI HÀ

……………………………………………………………………………

HS05 – HAI CHÁU: GIA HÂN VÀ GIA HUY, THANH HÓA

(Từ ngày 18/02/2020 đến 04/03/2020)

1,245,000 VNĐ – CHUYỂN TỪ HỒ SƠ ANH PHẠM VĂN PHONG CÒN DƯ

5,000,000 VNĐ – CÔ THUẦN, GIÁO XỨ THÁI HÀ

300,000 VNĐ – NGUYỄN THỊ MINH

300,000 VNĐ – CU TUẤN ANH

300,000 VNĐ – NGUYEN VAN PHUC

500,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – TRAN THI PHUONG

200,000 VNĐ – TRAN THI NGAN

300,000 VNĐ – VU THE CUONG

200,000 VNĐ – PHAM THI VIET TRINH

7,358,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN THÁI HÀ

500,000 VNĐ – HOANG HUE QUYEN

500,000 VNĐ – TRAN THI LIEN HOAN

300,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – NGUYEN DUC QUAN

1,000,000 VNĐ – PHAM GIANG NAM

100,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – PHAM THI HUE

3,349,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

500,000 VNĐ – ANH NGUYỄN MINH HÙNG, BẢO VỆ SỰ SỐNG THÁI HÀ

1,500,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

500,000 VNĐ – PHAM THI MAN

2,006,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

200,000 VNĐ – ẨN DANH

2,000,000 VNĐ – CÔ LIÊN, CA ĐOÀN TÊRÊSA THÁI HÀ

1,836,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN THÁI HÀ

……………………………………………………………………………

HS04 – ANH PHẠM VĂN PHONG, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 14/02/2020 đến 17/02/2020)

4,395,000 VNĐ – CHUYỂN SỐ DƯ TỪ HỒ SƠ BÀ NGUYỄN THỊ NHẼ

1,000,000 VNĐ – BÀ THỦY, KIM GIANG, HÀ NỘI

200,000 VNĐ – PHẠM THI THAO

200,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – CHỊ HẰNG, NINH BÌNH

500,000 VNĐ – ẨN DANH

100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

50,000 VNĐ – DO THE NAM

2,000,000 VNĐ – CHỊ TÊRÊSA NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

5,000,000 VNĐ – CÔ SINH HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT THÁI HÀ VÀ CÁC BẠN

1,000,000 VNĐ – LUCA

500,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – ẨN DANH

5,000,000 VNĐ – CỤ THỤY, GIÁO XỨ THÁI HÀ

……………………………………………………………….

HS03 – BÀ NGUYỄN THỊ NHẼ, HÀ NỘI

(Từ ngày 09/02/2020 đến 14/02/2020)

2,479,000 VNĐ – CHUYỂN TỪ HỒ SƠ CHÁU NGUYỄN GIA BẢO

200,000 VNĐ – ẨN DANH, QUA THẦY PHANXICÔ TRẦN VĂN BẮC

5,000,000 VNĐ – GIA ĐÌNH BÀ NGUYEN THI NAM

200,000 VNĐ – ẨN DANH

100,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

100,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – DO THI HUE

200,000 VNĐ BUI NHU MINH

2,000,000 VNĐ – GIA ĐÌNH ANH TRẠC, CHỊ PHƯƠNG, THÁI HÀ

500,000 VNĐ – TRAN THI PHAN

200,000 VNĐ – NGUYEN HUU THE

1,000,000 VNĐ – LE THANH BINH, QUAN NHÂN, HÀ NỘI

200,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – PHAM T

200,000 VNĐ – LUONG THU THUY

500,000 VNĐ – VU DINH LAP

1,000,000 VNĐ – MARIA NGUYỄN THỊ THỦY

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – NGUYEN THI P HONG, GIÁO XỨ THƯỢNG LÂM

2,000,000 VNĐ – LUCA

300,000 VNĐ – MARIA LOAN, GIÁO XỨ THÁI HÀ

5,516,000 VNĐ – THÙNG QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

…………………………………………………………………….

HS02 – BÉ NGUYỄN GIA BẢO, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 27/01/2020 đến 08/02/2020)

561,000 VNĐ – CHUYỂN TỪ HỒ SƠ CHÁU NGUYỄN HẢI HÀ CÒN DƯ

1,500,000 VNĐ – NGUYEN VAN HAI

500,000 VNĐ – ẨN DANH

500, 000 VNĐ – LE VAN QUANG

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

2,000,000 VNĐ – EM ANNA NHU, THÁI HÀ

400,000 VNĐ – ẨN DANH, THÁI HÀ

500,000 VNĐ – TRAN THI LIEN HOAN

3,119,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

1000,000 VNĐ – MARIA TRẦN THỊ PHÚC

2,200,000 VNĐ – ẨN DANH

100,000 VNĐ – NGUYEN VAN SACH

500,000 VNĐ – TRAN THI NGOC

200,000 VNĐ – ẨN DANH

4,749,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

…………………………………………………………………….

HS01 – BÉ NGUYỄN HẢI HÀ, NINH BÌNH

(Từ Ngày 21/01/2020 đến ngày 27/01/2020)

2,000,000 VNĐ – CHỊ PHƯƠNG, THÁI HÀ

500,000 VNĐ – TRAN THI PHAN

100,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – NGUYEN VAN PHUC

100,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

100,000 VNĐ – NGUYEN THI HUE

300,000 – NGUYEN THI THANH

100,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – PHAN CONG CHINH

500,000 VNĐ – NGUYEN DUC TAN

300,000 VNĐ – NGUYEN TRAN CAM TU

500,000 VNĐ – HUNH TAN DE

500,000 VNĐ – TRAN THANH DUY

1,000,000 VNĐ – DINH NGOC AN

100,000 VNĐ – ẨN DANH

3,000,000 VNĐ – CHỊ BÙI THU HƯƠNG, CỰU HUYNH TRƯỞNG THÁI HÀ

500,000 VNĐ – NGUYEN T HANH BINH

300,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – LE THI HUYEN TRANG

200,000 VNĐ – NGUYEN TRA MY

500,000 VNĐ – VU THE CUONG

500,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – TRAN VAN DUNG

100 USD – CHAU NGUYÊN, FL, USA

100,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

900,000 VNĐ – DINH THI THAI

200,000 VNĐ – ẨN DANH

2,261,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ