HS21- Quyên góp 30 triệu Đồng cho bệnh nhân Lương Xuân Hồi, Bắc Kạn

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Nà Phặc, Bắc Kạn giới thiệu bệnh nhân LƯƠNG XUÂN HỒI,…

MỜI ĐỌC TIẾP HS21- Quyên góp 30 triệu Đồng cho bệnh nhân Lương Xuân Hồi, Bắc Kạn

HS20 – Quyên góp 20 triệu Đồng cho bệnh nhân Lương Thị Năm, Phú Xuyên – Hà Nội

Tổng kết, ngày 16/11/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 23,991,327 VNĐ CHO BỆNH NHÂN LƯƠNG THỊ NĂM CHÚNG TÔI CÁM ƠN QUÝ…

MỜI ĐỌC TIẾP HS20 – Quyên góp 20 triệu Đồng cho bệnh nhân Lương Thị Năm, Phú Xuyên – Hà Nội

HS19- Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Bùi Lê Hoài Phong, Hà Nam

Tổng kết, ngày 28/10/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,882,327 VNĐ CHO CHÁU BÙI LÊ HOÀI PHONG CHÚNG TÔI CÁM ƠN QUÝ…

MỜI ĐỌC TIẾP HS19- Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Bùi Lê Hoài Phong, Hà Nam

HS18- Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Chiến, Nam Đinh

Tổng kết, ngày 15/10/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 16,202,327 VNĐ CHO BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN CHIẾN, NAM ĐỊNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS18- Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Chiến, Nam Đinh

HS17- Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Lê Thị Lan, Ninh Bình

Tổng kết, ngày 28/09/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,045,327 VNĐ CHO BỆNH NHÂN LÊ THỊ LAN, NINH BÌNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS17- Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Lê Thị Lan, Ninh Bình

HS16 – Quyên góp 20 triệu Đồng cho bệnh nhân Trần Thị Hường, Nam Định

Tổng kết, ngày 31/08/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 23,165,327 VNĐ CHO BỆNH NHÂN TRẦN THỊ HẠNH, NAM ĐỊNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS16 – Quyên góp 20 triệu Đồng cho bệnh nhân Trần Thị Hường, Nam Định

HS15 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Sơn, Nghệ An

Tổng kết ngày, 13/08/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,588,327 VNĐ CHO BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN SƠN, NGHỆ AN CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS15 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Sơn, Nghệ An

HS14 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Hòa, Lào Cai

Tổng kết ngày, 07/08/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,428,000 VNĐ CHO BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ HOÀ, LÀO CAI. CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS14 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Hòa, Lào Cai

HS13 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Lê Thị Hạnh, Thanh Hóa

Tổng kết ngày, 13/07/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,371,000 VNĐ CHO BỆNH NHÂN LÊ THỊ HẠNH, THANH HÓA CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS13 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Lê Thị Hạnh, Thanh Hóa

HS12- Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Văn Trung, Ninh Bình

Tổng Kết, Ngày 17/06/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,908,000 VNĐ CHO BỆNH NHÂN VŨ VĂN TRUNG, NINH BÌNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS12- Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Văn Trung, Ninh Bình

HS11- Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Thị Yến, Hà Nam

Tổng Kết, Ngày 28/05/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 15,258,000 VNĐ CHO BỆNH NHÂN TRẦN THỊ YẾN, HÀ NAM CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS11- Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Thị Yến, Hà Nam

HS10- Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Thúy, Nam Định

………………..   Tổng Kết, Ngày 13/05/2020   QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,908,000 VNĐ CHO BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ THÚY, NAM ĐỊNH…

MỜI ĐỌC TIẾP HS10- Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Thúy, Nam Định