HS51 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Lực, Ninh Bình

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội giới thiệu anh NGUYỄN VĂN LỰC, sinh ngày 15 tháng 06 năm 1995…

MỜI ĐỌC TIẾP HS51 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Lực, Ninh Bình

HS150 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Long, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 09.05.2024 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,047,664 VNĐ CHO HS150 – BỆNH NHÂN NGUYỄN XUÂN LONG, NAM ĐỊNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS150 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Long, Nam Định

HS149 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Bùi Gia Bảo, Hà Nội

TỔNG KẾT, NGÀY 22.04.2024 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,597,664 VNĐ CHO HS149 – BỆNH NHÂN BÙI GIA BẢO, HÀ NỘI CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS149 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Bùi Gia Bảo, Hà Nội

HS148 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Thị Phương, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 10.04.2024 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,747,664 VNĐ CHO HS148 – BỆNH NHÂN VŨ THỊ PHƯƠNG, NAM ĐỊNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS148 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Thị Phương, Nam Định

HS147 – Quyên góp 20 triệu đồng cho em Phùng Đức Lâm, Phú Thọ

TỔNG KẾT, NGÀY 27.03.2024 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,869,696 VNĐ CHO HS147 – BỆNH NHÂN PHÙNG ĐỨC LÂM, PHÚ THỌ CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS147 – Quyên góp 20 triệu đồng cho em Phùng Đức Lâm, Phú Thọ

HS146 – Quyên góp 30 triệu đồng cho em Hoàng Thanh Xuân, Tuyên Quang

TỔNG KẾT, NGÀY 24.03.2024 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 37,669,696 VNĐ CHO HS146 – BỆNH NHÂN HOÀNG THANH XUÂN, TUYÊN QUANG CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS146 – Quyên góp 30 triệu đồng cho em Hoàng Thanh Xuân, Tuyên Quang

HS145 – Lạc quyên 20 triệu đồng cho cháu Vũ Nguyễn Huyền Trang, Phú Thọ

TỔNG KẾT, NGÀY 13.03.2024 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 23,269,696 VNĐ CHO HS144 – BỆNH NHÂN VŨ NGUYỄN HUYỀN TRANG, PHÚ THỌ…

MỜI ĐỌC TIẾP HS145 – Lạc quyên 20 triệu đồng cho cháu Vũ Nguyễn Huyền Trang, Phú Thọ

HS144 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Nguyễn Huy Hoàng, Hà Nội

TỔNG KẾT, NGÀY 12.03.2024 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 43,269,696 VNĐ CHO HS144 – BỆNH NHÂN NGUYỄN HUY HOÀNG, HÀ NỘI CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS144 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Nguyễn Huy Hoàng, Hà Nội

HS143 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Ngô Phùng Ngọc Hân, Hà Nội

TỔNG KẾT, NGÀY 10.03.2024 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 27,531,216 VNĐ CHO HS143 – BỆNH NHÂN NGÔ PHÙNG NGỌC HÂN, HÀ NỘI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS143 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Ngô Phùng Ngọc Hân, Hà Nội

HS142 – Quyên góp 30 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Văn Bộ, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 03.03.2024 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 31,411,216 VNĐ CHO HS142 – BỆNH NHÂN PHẠM VĂN BỘ, NAM ĐỊNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS142 – Quyên góp 30 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Văn Bộ, Nam Định

HS141 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Thị Kim Lan, Hà Nội

TỔNG KẾT, NGÀY 23.02.2024 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22,111,216 VNĐ CHO HS141 – BỆNH NHÂN VŨ THỊ KIM LAN, HÀ NỘI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS141 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Thị Kim Lan, Hà Nội

HS140 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Thị Hằng, Hải Phòng

TỔNG KẾT, NGÀY 15.02.2024 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22,242,791 VNĐ CHO HS140 – BỆNH NHÂN VŨ THỊ HẰNG, HẢI PHÒNG CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS140 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Thị Hằng, Hải Phòng