HS135 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Thị Mỹ Duyên, Ninh Bình

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội giới thiệu chị PHẠM MỸ DUYÊN sinh ngày 20 tháng 10 năm 1968….

MỜI ĐỌC TIẾP HS135 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Thị Mỹ Duyên, Ninh Bình

HS134 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Nguyễn Ngọc Khánh, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 29.11.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,977,903 VNĐ CHO HS134 – BỆNH NHÂN NGUYỄN NGỌC KHÁNH, NAM ĐỊNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS134 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Nguyễn Ngọc Khánh, Nam Định

HS133 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Trịnh Ngọc Sơn, Phú Thọ

TỔNG KẾT, NGÀY 24.11.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 27,207,903 VNĐ CHO HS133 – BỆNH NHÂN TRỊNH NGỌC SƠN, PHÚ THỌ CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS133 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Trịnh Ngọc Sơn, Phú Thọ

HS132 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Tám, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 12.11.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 27,994,903 VNĐ CHO HS132 – BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ TÁM, NAM ĐỊNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS132 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Tám, Nam Định

HS131 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Vũ Mai Duyên, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 30.10.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,695,903 VNĐ CHO HS131 – BỆNH NHÂN VŨ MAI DUYÊN, NINH BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS131 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Vũ Mai Duyên, Ninh Bình

HS130 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Nguyễn Nhật Anh, Hòa Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 13.10.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22,004,000 VNĐ CHO HS130 – BỆNH NHÂN NGUYỄN NHẬT ANH, HÒA BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS130 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Nguyễn Nhật Anh, Hòa Bình

HS129 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Thị Sâm, Hà Tĩnh

TỔNG KẾT, NGÀY 25.09.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 15,084,000 VNĐ CHO HS129 – BỆNH NHÂN TRẦN THỊ SÂM, HÀ TĨNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS129 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Thị Sâm, Hà Tĩnh

HS128 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Văn Đợi, Huế

TỔNG KẾT, NGÀY 11.09.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,986,000 VNĐ CHO HS128 – BỆNH NHÂN PHẠM VĂN ĐỢI, HUẾ CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS128 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Văn Đợi, Huế

HS127 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Cứ Thị Sanh, H’mong, Lơn Sa

TỔNG KẾT, NGÀY 30.08.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,937,000 VNĐ CHO HS127 – BỆNH NHÂN CỨ THỊ SANH, SƠN LA CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS127 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Cứ Thị Sanh, H’mong, Lơn Sa

HS126 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Trần Văn Anh Đức, Nghệ An

TỔNG KẾT, NGÀY 18.08.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 27,657,000 VNĐ CHO HS126 – BỆNH NHÂN TRẦN VĂN ĐỨC, NGHỆ AN CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS126 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Trần Văn Anh Đức, Nghệ An

HS125 – Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Vừ Thị Sai, Sơn La

TỔNG KẾT, NGÀY 15.08.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 29,757,000 VNĐ CHO HS125 – BỆNH NHÂN VỪA THỊ SAI, SƠN LA CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS125 – Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Vừ Thị Sai, Sơn La

HS124 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu B’noong Trọng Nghĩa, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 10.08.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,607,000 VNĐ CHO HS124 – BỆNH NHÂN B’NOONG TRỌNG NGHĨA, NINH BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS124 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu B’noong Trọng Nghĩa, Ninh Bình