HS44 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Trương Thị Hiên, Tuyên Quang

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội giới thiệu chị TRƯƠNG THỊ HIÊN, sinh ngày 24..05.1985, có chồng là anh…

MỜI ĐỌC TIẾP HS44 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Trương Thị Hiên, Tuyên Quang

HS43 – Quyên gióp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn, Ninh Bình

Tổng kết, ngày 16/07/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,301,000 VNĐ CHO HS43 – ÔNG NGUYỄN VĂN TOÀN, NINH BÌNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS43 – Quyên gióp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn, Ninh Bình

HS42 – Quyên góp 40 triệu đồng cho cháu Dương Thị Hoàng An, Hà Nam

Tổng kết, ngày 05/07/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 44,219,000 VNĐ CHO HS42 – CHÁU DƯƠNG THỊ HOÀNG AN, HÀ NAM CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS42 – Quyên góp 40 triệu đồng cho cháu Dương Thị Hoàng An, Hà Nam

HS41 – Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Lò Thị Trang, Sơn La

Tổng kết, ngày 23/06/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 15,028,000 VNĐ CHO HS41 – CHÁU LÒ THỊ TRANG, SƠN LA CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS41 – Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Lò Thị Trang, Sơn La

HS40 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Ngô Văn Hưng, Ninh Bình

Tổng kết, ngày 05/06/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,028,000 VNĐ CHO HS40 – ANH NGÔ VĂN HƯNG, NINH BÌNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS40 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Ngô Văn Hưng, Ninh Bình

HS39 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Nguyễn Khánh My, Nam Định

Tổng kết, ngày 25/05/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 28,828,000 VNĐ CHO HS39 – CHÁU NGUYỄN KHÁNH MY, NAM ĐỊNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS39 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Nguyễn Khánh My, Nam Định

HS38- Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Đình Biên, Bắc Giang

Tổng kết, ngày 06/05/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,850,000 VNĐ CHO HS38 – BỆNH NHÂN NGUYỄN ĐÌNH BIÊN, BẮC GIANG. CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS38- Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Đình Biên, Bắc Giang

HS37 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Đoàn Quang Thẩm, Thái Bình

Tổng kết, ngày 27/04/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 29,491,000 VNĐ CHO HS37 – BỆNH NHÂN ĐOÀN QUANG THẨM, THÁI BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS37 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Đoàn Quang Thẩm, Thái Bình

HS36 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Đinh Văn Phố, Ninh Bình

Tổng kết, ngày 19/04/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,871,000 VNĐ CHO HS36 – BỆNH NHÂN ĐINH VĂN PHỐ, NINH BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS36 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Đinh Văn Phố, Ninh Bình

HS35 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Ngọc Thúy, Hà Tĩnh

Tổng kết, ngày 09/04/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,271,000 VNĐ CHO HS35 – EM NGUYỄN NGỌC THÚY, HÀ TĨNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS35 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Ngọc Thúy, Hà Tĩnh

HS34- Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Phan Yến Nhi, Nam Định

Tổng kết, ngày 30/03/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,051,000 VNĐ CHO HS34 – CHÁU PHAN YẾN NHI CHÚNG TÔI CÁM ƠN…

MỜI ĐỌC TIẾP HS34- Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Phan Yến Nhi, Nam Định

HS33 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Lê Văn Thuyết, Nghệ An

Tổng kết, ngày 29/03/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,914,555 VNĐ CHO HS33 – ANH LÊ VĂN THUYẾT CHÚNG TÔI CÁM ƠN…

MỜI ĐỌC TIẾP HS33 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Lê Văn Thuyết, Nghệ An