HS49 – Quyên góp 30 triệu đồng cho bệnh nhân Ma Đin, dân tộc Chu Ru, Lâm Đồng

Cha Vinhsơn Vũ Văn Bằng, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội giới thiệu bà MA ĐIN, sinh năm 1939 có chồng là ông Ya Khok,…

MỜI ĐỌC TIẾP HS49 – Quyên góp 30 triệu đồng cho bệnh nhân Ma Đin, dân tộc Chu Ru, Lâm Đồng

HS48 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Sách Phương, Thái Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 27.09.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20.429.000 VNĐ CHO HS48 – ANH TRẦN SÁCH PHƯƠNG, THÁI BÌNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS48 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Sách Phương, Thái Bình

HS47- Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Nguyễn Ngọc Trâm, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 10.09.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 19.300.000 VNĐ CHO HS47– CHÁU NGUYỄN NGỌC TRÂM, NINH BÌNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS47- Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Nguyễn Ngọc Trâm, Ninh Bình

HS46-Quyên góp 20 triệu đồng cho anh Phạm Văn Sang, Thái Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 26.08.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21.100.000 VNĐ CHO HS46– ANH PHẠM VĂN SANG, THÁI BÌNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS46-Quyên góp 20 triệu đồng cho anh Phạm Văn Sang, Thái Bình

HS45 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Bùi Văn Nam, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 14.08.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,731,000 VNĐ CHO HS45– ANH BÙI VĂN NAM, NAM ĐỊNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS45 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Bùi Văn Nam, Nam Định

HS44 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Trương Thị Hiên, Tuyên Quang

TỔNG KẾT, NGÀY 31.07.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,851,000 VNĐ CHO HS44 – CHỊ TRƯƠNG THI HIÊN, TUYÊN QUANG CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS44 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Trương Thị Hiên, Tuyên Quang

HS43 – Quyên gióp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn, Ninh Bình

Tổng kết, ngày 16/07/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,301,000 VNĐ CHO HS43 – ÔNG NGUYỄN VĂN TOÀN, NINH BÌNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS43 – Quyên gióp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn, Ninh Bình

HS42 – Quyên góp 40 triệu đồng cho cháu Dương Thị Hoàng An, Hà Nam

Tổng kết, ngày 05/07/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 44,219,000 VNĐ CHO HS42 – CHÁU DƯƠNG THỊ HOÀNG AN, HÀ NAM CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS42 – Quyên góp 40 triệu đồng cho cháu Dương Thị Hoàng An, Hà Nam

HS41 – Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Lò Thị Trang, Sơn La

Tổng kết, ngày 23/06/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 15,028,000 VNĐ CHO HS41 – CHÁU LÒ THỊ TRANG, SƠN LA CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS41 – Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Lò Thị Trang, Sơn La

HS40 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Ngô Văn Hưng, Ninh Bình

Tổng kết, ngày 05/06/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,028,000 VNĐ CHO HS40 – ANH NGÔ VĂN HƯNG, NINH BÌNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS40 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Ngô Văn Hưng, Ninh Bình

HS39 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Nguyễn Khánh My, Nam Định

Tổng kết, ngày 25/05/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 28,828,000 VNĐ CHO HS39 – CHÁU NGUYỄN KHÁNH MY, NAM ĐỊNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS39 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Nguyễn Khánh My, Nam Định

HS38- Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Đình Biên, Bắc Giang

Tổng kết, ngày 06/05/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,850,000 VNĐ CHO HS38 – BỆNH NHÂN NGUYỄN ĐÌNH BIÊN, BẮC GIANG. CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS38- Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Đình Biên, Bắc Giang