”Người nghèo kêu cầu và Chúa lắng nghe” (Tv 34,7)

HS96 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Văn Toàn, Ninh Bình

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội giới thiệu anh VŨ VĂN TOÀN, sinh ngày 20 tháng 07 năm 1985…

MỜI ĐỌC TIẾP HS96 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Văn Toàn, Ninh Bình

HS95 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Văn Dương, Hà Tĩnh

TỔNG KẾT, NGÀY 17.11.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 16,544,000 VNĐ CHO HS95 – ÔNG TRẦN VĂN DƯƠNG, HÀ TĨNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS95 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Văn Dương, Hà Tĩnh

HS94 – Quyên góp 25 triệu đồng cho nạn nhân Nguyễn Thị Phiếm, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 03.11.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,357,000 VNĐ CHO HS94 – CHỊ NGUYỄN THỊ PHIẾM, NAM ĐỊNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS94 – Quyên góp 25 triệu đồng cho nạn nhân Nguyễn Thị Phiếm, Nam Định

HS93 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Ngọ, Hà Nội

TỔNG KẾT, NGÀY 20.10.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,207,000 VNĐ CHO HS93 – ÔNG NGUYỄN VĂN NGỌ, HÀ NỘI CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS93 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Ngọ, Hà Nội

HS92 – Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Nguyễn Thị Nha, Hòa Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 05.10.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 15,930,000 VNĐ CHO HS92 – CHÁU NGUYỄN THỊ NHA, HÒA BÌNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS92 – Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Nguyễn Thị Nha, Hòa Bình

HS91 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Hoàng Văn Toán, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 30.09.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,890,000 VNĐ CHO HS91 – ANH HOÀNG VĂN TOÁN, NINH BÌNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS91 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Hoàng Văn Toán, Ninh Bình

HS90 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Đặng Thị Quang, Hà Nội

TỔNG KẾT, NGÀY 18.09.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 16,440,000 VNĐ CHO HS90 – CHỊ ĐẶNG THỊ QUANG, HÀ NỘI CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS90 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Đặng Thị Quang, Hà Nội

HS89 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Lê Hoàng Phúc, Nghệ An

TỔNG KẾT, NGÀY 11.09.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,540,000 VNĐ CHO HS89 – CHÁU LÊ HOÀNG PHÚC, NGHỆ AN CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS89 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Lê Hoàng Phúc, Nghệ An

HS88 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Văn Đang, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 01.09.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,240,000 VNĐ CHO HS87 – BỆNH NHÂN VŨ VĂN ĐANG, NINH BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS88 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Văn Đang, Ninh Bình

HS87 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Thị Tin, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 21.08.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 24,040,000 VNĐ CHO HS87 – CHỊ TRẦN THỊ TIN, NAM ĐỊNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS87 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Thị Tin, Nam Định

HS86 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Tạ Thị Dung, Hà Nam

TỔNG KẾT, NGÀY 13.08.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 37,140,000 VNĐ CHO HS86 – EM TẠ THI DUNG, HÀ NAM CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS86 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Tạ Thị Dung, Hà Nam

HS85 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Đỗ Thị Thảo, Bôn Ma Thuột

  TỔNG KẾT, NGÀY 12.08.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 30,390,000 VNĐ CHO HS85 – BÀ ĐỖ THỊ THẢO, BÔN MA THUỘT…

MỜI ĐỌC TIẾP HS85 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Đỗ Thị Thảo, Bôn Ma Thuột