”Người nghèo kêu cầu và Chúa lắng nghe” (Tv 34,7)

HS59 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Song, Hà Nội

Thầy Maria Juliano Eymardo Nguyễn Văn Tâm, thuộc Đan viện Xitô Châu Sơn, Ninh Bình giới thiệu ông NGUYỄN VĂN SONG, sinh năm 1960 có…

MỜI ĐỌC TIẾP HS59 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Song, Hà Nội

HS58 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Nguyễn Xuân Bắc, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 15.01.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25.807.333 VNĐ CHO HS58 – CHÁU NGUYỄN XUÂN BẮC, NAM ĐỊNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS58 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Nguyễn Xuân Bắc, Nam Định

HS57 – Quyên góp 30 triệu đồng trợ giúp em Nguyễn Quốc Khánh, Thanh Hóa

TỔNG KẾT, NGÀY 03.01.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 31.007.333 VNĐ CHO HS57 – em NGUYỄN QUỐC KHÁNH, THANH HÓA CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS57 – Quyên góp 30 triệu đồng trợ giúp em Nguyễn Quốc Khánh, Thanh Hóa

HS56 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Trần Đình Phúc, Nghệ An

TỔNG KẾT, NGÀY 26.12.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 27.707.333 VNĐ CHO HS56 – CHÁU TRẦN ĐÌNH PHÚC, NGHỆ AN CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS56 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Trần Đình Phúc, Nghệ An

HS55 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Lại Văn Nhuần, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 15.12.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25.107.333 VNĐ CHO HS55 – LẠI VĂN NHUẦN, NINH BÌNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS55 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Lại Văn Nhuần, Ninh Bình

HS54 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa, Tuyên Quang

TỔNG KẾT, NGÀY 06.12.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 28.687.333 VNĐ CHO HS54 – NGUYỄN THỊ HOA, TUYÊN QUANG CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS54 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa, Tuyên Quang

HS53 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Đỗ Trung Dũng, Hà Nội

TỔNG KẾT, NGÀY 28.11.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22.087.333 VNĐ CHO HS53 – ĐỖ TRUNG DŨNG, HÀ NỘI CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS53 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Đỗ Trung Dũng, Hà Nội

HS52 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Nhân, Hà Tĩnh

TỔNG KẾT, NGÀY 22.11.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25.937.333 VNĐ  CHO HS52 – NGUYỄN THỊ NHÂN, HÀ TĨNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS52 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Nhân, Hà Tĩnh

HS51 – Quyên góp 25 triệu đồng trợ giúp bệnh nhân Đào Thị Ngân, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 15.11.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 35.220.333 VNĐ  CHO HS51 – ĐÀO THỊ NGÂN, NAM ĐỊNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS51 – Quyên góp 25 triệu đồng trợ giúp bệnh nhân Đào Thị Ngân, Nam Định

HS50 – Quyên góp 20 triệu đồng trợ giúp bệnh nhân Nguyễn Thị Sợi, Thái Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 10.11.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20.012.000 VNĐ  CHO HS50 – NGUYỄN THỊ SỢI, THÁI BÌNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS50 – Quyên góp 20 triệu đồng trợ giúp bệnh nhân Nguyễn Thị Sợi, Thái Bình

HS49 – Quyên góp 30 triệu đồng cho bệnh nhân Ma Đin, dân tộc Chu Ru, Lâm Đồng

TỔNG KẾT, NGÀY 27.10.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 30.712.000 VNĐ  CHO HS49 – BÀ MA ĐIN, LÂM ĐỒNG. CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS49 – Quyên góp 30 triệu đồng cho bệnh nhân Ma Đin, dân tộc Chu Ru, Lâm Đồng

HS48 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Sách Phương, Thái Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 27.09.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20.429.000 VNĐ CHO HS48 – ANH TRẦN SÁCH PHƯƠNG, THÁI BÌNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS48 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Sách Phương, Thái Bình