”Người nghèo kêu cầu và Chúa lắng nghe” (Tv 34,7)

HS25 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Minh, Hà Nội

Linh mục Antôn Vũ Ngọc Tho, Chánh xứ Giáo xứ Bích Trì, Tổng Giáo phận Hà Nội giới thiệu chị NGUYỄN THỊ MINH, sinh ngày…

MỜI ĐỌC TIẾP HS25 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Minh, Hà Nội

HS24- Quyên góp 20 triệu Đồng cho bệnh nhân Phạm Thị Thanh Trúc, Hà Nam

Tổng kết, ngày 016/01/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 23,480,000 VNĐ CHO BỆNH NHÂN PHẠM THỊ THANH TRÚC, HÀ NAM. CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS24- Quyên góp 20 triệu Đồng cho bệnh nhân Phạm Thị Thanh Trúc, Hà Nam

HS23- Quyên góp 25 triệu Đồng cho bệnh nhân Phan Văn Vực và Trần Thị Nở, Thái Bình

Tổng kết, ngày 07/01/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,813,000 VNĐ VNĐ CHO BỆNH NHÂN PHAN VĂN VỰC VÀ TRẦN THỊ NỞ,…

MỜI ĐỌC TIẾP HS23- Quyên góp 25 triệu Đồng cho bệnh nhân Phan Văn Vực và Trần Thị Nở, Thái Bình

HS22- Quyên góp 25 triệu Đồng cho bệnh nhân Quàng Thị Nga, Sơn La

Tổng kết, ngày 24/12/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,113,000 VNĐ VNĐ CHO BỆNH NHÂN QUÀNG THỊ NGA CHÚNG TÔI CÁM ƠN…

MỜI ĐỌC TIẾP HS22- Quyên góp 25 triệu Đồng cho bệnh nhân Quàng Thị Nga, Sơn La

HS21- Quyên góp 30 triệu Đồng cho bệnh nhân Lương Xuân Hồi, Bắc Kạn

Tổng kết, ngày 11/12/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 31,023,327 VNĐ CHO BỆNH NHÂN LƯƠNG XUÂN HỒI CHÚNG TÔI CÁM ƠN QUÝ…

MỜI ĐỌC TIẾP HS21- Quyên góp 30 triệu Đồng cho bệnh nhân Lương Xuân Hồi, Bắc Kạn

HS20 – Quyên góp 20 triệu Đồng cho bệnh nhân Lương Thị Năm, Phú Xuyên – Hà Nội

Tổng kết, ngày 16/11/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 23,991,327 VNĐ CHO BỆNH NHÂN LƯƠNG THỊ NĂM CHÚNG TÔI CÁM ƠN QUÝ…

MỜI ĐỌC TIẾP HS20 – Quyên góp 20 triệu Đồng cho bệnh nhân Lương Thị Năm, Phú Xuyên – Hà Nội

HS19- Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Bùi Lê Hoài Phong, Hà Nam

Tổng kết, ngày 28/10/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,882,327 VNĐ CHO CHÁU BÙI LÊ HOÀI PHONG CHÚNG TÔI CÁM ƠN QUÝ…

MỜI ĐỌC TIẾP HS19- Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Bùi Lê Hoài Phong, Hà Nam

HS18- Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Chiến, Nam Đinh

Tổng kết, ngày 15/10/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 16,202,327 VNĐ CHO BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN CHIẾN, NAM ĐỊNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS18- Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Chiến, Nam Đinh

HS17- Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Lê Thị Lan, Ninh Bình

Tổng kết, ngày 28/09/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,045,327 VNĐ CHO BỆNH NHÂN LÊ THỊ LAN, NINH BÌNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS17- Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Lê Thị Lan, Ninh Bình

HS16 – Quyên góp 20 triệu Đồng cho bệnh nhân Trần Thị Hường, Nam Định

Tổng kết, ngày 31/08/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 23,165,327 VNĐ CHO BỆNH NHÂN TRẦN THỊ HẠNH, NAM ĐỊNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS16 – Quyên góp 20 triệu Đồng cho bệnh nhân Trần Thị Hường, Nam Định

HS15 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Sơn, Nghệ An

Tổng kết ngày, 13/08/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,588,327 VNĐ CHO BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN SƠN, NGHỆ AN CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS15 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Sơn, Nghệ An

HS14 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Hòa, Lào Cai

Tổng kết ngày, 07/08/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,428,000 VNĐ CHO BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ HOÀ, LÀO CAI. CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS14 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Hòa, Lào Cai