”Người nghèo kêu cầu và Chúa lắng nghe” (Tv 34,7)

HS102 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Văn Thanh, Thái Bình

Linh mục Savio Lại Văn Sử, Dòng Chúa Cứu Thế Bổng Điền, Thái Bình giới thiệu anh TRẦN VĂN THANH, sinh ngày 20 tháng 09…

MỜI ĐỌC TIẾP HS102 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Văn Thanh, Thái Bình

HS101 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Nông Triệu Ngọc Phú, Dân tộc Tày, Hà Giang

TỔNG KẾT, NGÀY 31.01.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,985,000 VNĐ CHO HS101 – CHÁU NÔNG TRIỆU NGỌC PHÚ, HÀ GIANG CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS101 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Nông Triệu Ngọc Phú, Dân tộc Tày, Hà Giang

HS100 – Quyên góp 20 triệu đồng cho em Nguyễn Thúy Nga, Thanh Hóa

TỔNG KẾT, NGÀY 17.01.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 23,835,000 VNĐ CHO HS100 – EM NGUYỄN THÚY NGA, THANH HÓA CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS100 – Quyên góp 20 triệu đồng cho em Nguyễn Thúy Nga, Thanh Hóa

HS99 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Phạm Ngọc Linh, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 07.01.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,235,000 VNĐ CHO HS99 – CHÁU PHẠM NGỌC LINH, NINH BÌNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS99 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Phạm Ngọc Linh, Ninh Bình

HS98 – Lạc quyên 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Thới Sâm, Nghệ An

TỔNG KẾT, NGÀY 30.12.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,965,000 VNĐ CHO HS98 – ÔNG VŨ THỚI SÂM, NGHỆ AN CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS98 – Lạc quyên 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Thới Sâm, Nghệ An

HS97- Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Nguyễn Việt Trung, Gia Lai

TỔNG KẾT, NGÀY 16.12.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,200,000 VNĐ CHO HS97 – CHÁU NGUYỄN VIỆT TRUNG, GIA LAI CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS97- Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Nguyễn Việt Trung, Gia Lai

HS96 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Văn Toàn, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 05.12.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,720,000 VNĐ CHO HS96 – ANH VŨ VĂN TOÀN, NINH BÌNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS96 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Văn Toàn, Ninh Bình

HS95 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Văn Dương, Hà Tĩnh

TỔNG KẾT, NGÀY 17.11.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 16,544,000 VNĐ CHO HS95 – ÔNG TRẦN VĂN DƯƠNG, HÀ TĨNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS95 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Văn Dương, Hà Tĩnh

HS94 – Quyên góp 25 triệu đồng cho nạn nhân Nguyễn Thị Phiếm, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 03.11.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,357,000 VNĐ CHO HS94 – CHỊ NGUYỄN THỊ PHIẾM, NAM ĐỊNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS94 – Quyên góp 25 triệu đồng cho nạn nhân Nguyễn Thị Phiếm, Nam Định

HS93 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Ngọ, Hà Nội

TỔNG KẾT, NGÀY 20.10.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,207,000 VNĐ CHO HS93 – ÔNG NGUYỄN VĂN NGỌ, HÀ NỘI CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS93 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Ngọ, Hà Nội

HS92 – Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Nguyễn Thị Nha, Hòa Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 05.10.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 15,930,000 VNĐ CHO HS92 – CHÁU NGUYỄN THỊ NHA, HÒA BÌNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS92 – Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Nguyễn Thị Nha, Hòa Bình

HS91 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Hoàng Văn Toán, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 30.09.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,890,000 VNĐ CHO HS91 – ANH HOÀNG VĂN TOÁN, NINH BÌNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS91 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Hoàng Văn Toán, Ninh Bình