”Người nghèo kêu cầu và Chúa lắng nghe” (Tv 34,7)

HS77 – Quyên góp 15 triệu Đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Tiến, Ninh Bình

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội giới thiệu ông NGUYỄN VĂN TIẾN, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1964,…

MỜI ĐỌC TIẾP HS77 – Quyên góp 15 triệu Đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Tiến, Ninh Bình

HS76 – Quyên góp 20 triệu Đồng cho cháu Vi Thế Giang, Dân tọc Tày, Bắc Giang

TỔNG KẾT, NGÀY 21.05.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22,780,000 VNĐ CHO HS76 – CHÁU VI THẾ GIANG, BẮC GIANG CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS76 – Quyên góp 20 triệu Đồng cho cháu Vi Thế Giang, Dân tọc Tày, Bắc Giang

HS75 – Lạc quyên 20 triệu đồng cho cháu Lưu Hiển Minh, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 16.05.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 24,697,709 VNĐ CHO HS75 – LƯU HIỂN MINH, THANH HÓA CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS75 – Lạc quyên 20 triệu đồng cho cháu Lưu Hiển Minh, Nam Định

HS73 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Thị Liễu, Hà Nam

TỔNG KẾT, NGÀY 26.04.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,299,709 VNĐ CHO HS73 – BỆNH NHÂN PHẠM THỊ LIỄU, HÀ NAM CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS73 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Thị Liễu, Hà Nam

HS72 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Việt Bạo, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 15.04.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,899,709 VNĐ CHO HS72 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VIỆT BẠO CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS72 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Việt Bạo, Nam Định

HS71 Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Hữu Mục, Hà Tĩnh

TỔNG KẾT, NGÀY 07.04.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 27,917,487 VNĐ CHO HS71 – ÔNG NGUYỄN HỮU MỤC, HÀ TĨNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS71 Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Hữu Mục, Hà Tĩnh

HS70 – Quyên góp 40 triệu đồng cho hai anh em trai người dân tộc Sán Chỉ tại Bắc Giang bị bệnh tan máu bẩm sinh

TỔNG KẾT, NGÀY 01.04.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 44,085,487 VNĐ CHO HS70 – HAI CHÁU MẠNH CƯỜNG VÀ ĐỨC VIỆT CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS70 – Quyên góp 40 triệu đồng cho hai anh em trai người dân tộc Sán Chỉ tại Bắc Giang bị bệnh tan máu bẩm sinh

HS69 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Bùi Thị Thanh, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 24.03.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 27,085,487 VNĐ CHO HS69 – CHỊ BÙI THỊ THANH, NINH BÌNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS69 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Bùi Thị Thanh, Ninh Bình

HS66-67-68: Quyên góp 60 triệu đồng cho ba cháu bị bệnh máu thuộc dân tộc Mường, Hòa Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 17.03.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 61,685,487 VNĐ CHO HS66-67-68 – BA CHÁU BỊ BỆNH VỀ MÁU THUỘC DÂN…

MỜI ĐỌC TIẾP HS66-67-68: Quyên góp 60 triệu đồng cho ba cháu bị bệnh máu thuộc dân tộc Mường, Hòa Bình

HS65 – Quyên góp 20 triệu đồng cho chị Lê Thị Hồng Trâm, Đắc Lắk

TỔNG KẾT, NGÀY 05.03.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,709,809 VNĐ CHO HS65 – BÀ LÊ THỊ HỒNG TRÂM, ĐẮC LẮK CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS65 – Quyên góp 20 triệu đồng cho chị Lê Thị Hồng Trâm, Đắc Lắk

HS64 – Quyên góp 30 triệu đồng cho cháu Nguyễn Lê Hải An, Yên Bái

TỔNG KẾT, NGÀY 02.03.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 31,809,809VNĐ CHO HS64 – CHÁU NGUYỄN LÊ HẢI AN, YÊN BÁI CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS64 – Quyên góp 30 triệu đồng cho cháu Nguyễn Lê Hải An, Yên Bái

HS63 – Quyên góp 30 triệu đồng cho em Phạm Thị Tuyết, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 27.02.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 33,217,333 VNĐ CHO HS63 – PHẠM THỊ TUYẾT, NINH BÌNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS63 – Quyên góp 30 triệu đồng cho em Phạm Thị Tuyết, Ninh Bình