”Người nghèo kêu cầu và Chúa lắng nghe” (Tv 34,7)

HS129 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Thị Sâm, Hà Tĩnh

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội giới thiệu Bà TRẦN THỊ SÂM, sinh năm 1963. Hiện ở Thôn Bến…

MỜI ĐỌC TIẾP HS129 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Thị Sâm, Hà Tĩnh

HS128 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Văn Đợi, Huế

TỔNG KẾT, NGÀY 11.09.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,986,000 VNĐ CHO HS128 – BỆNH NHÂN PHẠM VĂN ĐỢI, HUẾ CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS128 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Văn Đợi, Huế

HS127 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Cứ Thị Sanh, H’mong, Lơn Sa

TỔNG KẾT, NGÀY 30.08.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,937,000 VNĐ CHO HS127 – BỆNH NHÂN CỨ THỊ SANH, SƠN LA CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS127 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Cứ Thị Sanh, H’mong, Lơn Sa

HS126 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Trần Văn Anh Đức, Nghệ An

TỔNG KẾT, NGÀY 18.08.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 27,657,000 VNĐ CHO HS126 – BỆNH NHÂN TRẦN VĂN ĐỨC, NGHỆ AN CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS126 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Trần Văn Anh Đức, Nghệ An

HS125 – Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Vừ Thị Sai, Sơn La

TỔNG KẾT, NGÀY 15.08.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 29,757,000 VNĐ CHO HS125 – BỆNH NHÂN VỪA THỊ SAI, SƠN LA CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS125 – Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Vừ Thị Sai, Sơn La

HS124 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu B’noong Trọng Nghĩa, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 10.08.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,607,000 VNĐ CHO HS124 – BỆNH NHÂN B’NOONG TRỌNG NGHĨA, NINH BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS124 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu B’noong Trọng Nghĩa, Ninh Bình

HS123 – Quyên góp 25 triệu đồng cho em Lê Văn Sang, Hải Dương

TỔNG KẾT, NGÀY 02.08.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 28,357,000 VNĐ CHO HS123 – BỆNH NHÂN LÊ VĂN SANG, HẢI DƯƠNG CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS123 – Quyên góp 25 triệu đồng cho em Lê Văn Sang, Hải Dương

HS122 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Đỗ Hoàng Phú An, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 20.07.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,422,000 VNĐ CHO HS122 – BỆNH NHÂN ĐỖ HOÀNG PHÚ AN, NAM ĐỊNH…

MỜI ĐỌC TIẾP HS122 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Đỗ Hoàng Phú An, Nam Định

HS121 – Quyên gióp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Lưu Quang Thiện, Lào Cai

TỔNG KẾT, NGÀY 14.07.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22,722,000 VNĐ CHO HS121 – BỆNH NHÂN LƯU QUANG THIỆN, LÀO CAI CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS121 – Quyên gióp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Lưu Quang Thiện, Lào Cai

HS120 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Giàng Thị Mỷ, Sơn La

TỔNG KẾT, NGÀY 30.06.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 24,238,000 VNĐ CHO HS120 – BỆNH NHÂN GIÀNG THỊ MỶ, SƠN LA CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS120 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Giàng Thị Mỷ, Sơn La

HS119 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Sỹ, Hà Nam

TỔNG KẾT, NGÀY 10.06.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22,008,000 VNĐ CHO HS119 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN SỸ, HÀ NAM CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS119 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Sỹ, Hà Nam

HS118 – Quyên góp 20 triệu đồng cho chị Phạm Thị Minh, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 05.06.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 24,058,000 VNĐ CHO HS118 – BỆNH NHÂN PHẠM THỊ MINH, NINH BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS118 – Quyên góp 20 triệu đồng cho chị Phạm Thị Minh, Ninh Bình