HS29 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Bình, Thanh Hóa

Tổng kết, ngày 24/02/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,842,000 VNĐ CHO BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN BÌNH, THANH HÓA CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS29 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Bình, Thanh Hóa

HS28 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Trang, Thái Bình

Tổng kết, ngày 17/02/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22,642,000 VNĐ CHO BỆNH NHÂN TRẦN THỊ TRANG, THÁI BÌNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS28 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Trang, Thái Bình

HS27- Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Nga, Hà Nội

Tổng kết, ngày 11/02/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,647,000 VNĐ CHO BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ NGA, HÀ NỘI CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS27- Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Nga, Hà Nội

HS26- Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Nguyễn Mạnh Cường, Hưng Yên

Tổng kết, ngày 01/02/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22,760,000 VNĐ CHO CHÁU NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, HƯNG YÊN CHÚNG TÔI CÁM ƠN…

MỜI ĐỌC TIẾP HS26- Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Nguyễn Mạnh Cường, Hưng Yên

HS25 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Minh, Hà Nội

Tổng kết, ngày 26/01/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,110,000 VNĐ CHO BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ MINH, HÀ NỘI. CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS25 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Minh, Hà Nội

HS24- Quyên góp 20 triệu Đồng cho bệnh nhân Phạm Thị Thanh Trúc, Hà Nam

Tổng kết, ngày 016/01/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 23,480,000 VNĐ CHO BỆNH NHÂN PHẠM THỊ THANH TRÚC, HÀ NAM. CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS24- Quyên góp 20 triệu Đồng cho bệnh nhân Phạm Thị Thanh Trúc, Hà Nam

HS23- Quyên góp 25 triệu Đồng cho bệnh nhân Phan Văn Vực và Trần Thị Nở, Thái Bình

Tổng kết, ngày 07/01/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,813,000 VNĐ VNĐ CHO BỆNH NHÂN PHAN VĂN VỰC VÀ TRẦN THỊ NỞ,…

MỜI ĐỌC TIẾP HS23- Quyên góp 25 triệu Đồng cho bệnh nhân Phan Văn Vực và Trần Thị Nở, Thái Bình

HS22- Quyên góp 25 triệu Đồng cho bệnh nhân Quàng Thị Nga, Sơn La

Tổng kết, ngày 24/12/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,113,000 VNĐ VNĐ CHO BỆNH NHÂN QUÀNG THỊ NGA CHÚNG TÔI CÁM ƠN…

MỜI ĐỌC TIẾP HS22- Quyên góp 25 triệu Đồng cho bệnh nhân Quàng Thị Nga, Sơn La

HS21- Quyên góp 30 triệu Đồng cho bệnh nhân Lương Xuân Hồi, Bắc Kạn

Tổng kết, ngày 11/12/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 31,023,327 VNĐ CHO BỆNH NHÂN LƯƠNG XUÂN HỒI CHÚNG TÔI CÁM ƠN QUÝ…

MỜI ĐỌC TIẾP HS21- Quyên góp 30 triệu Đồng cho bệnh nhân Lương Xuân Hồi, Bắc Kạn

HS20 – Quyên góp 20 triệu Đồng cho bệnh nhân Lương Thị Năm, Phú Xuyên – Hà Nội

Tổng kết, ngày 16/11/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 23,991,327 VNĐ CHO BỆNH NHÂN LƯƠNG THỊ NĂM CHÚNG TÔI CÁM ƠN QUÝ…

MỜI ĐỌC TIẾP HS20 – Quyên góp 20 triệu Đồng cho bệnh nhân Lương Thị Năm, Phú Xuyên – Hà Nội

HS19- Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Bùi Lê Hoài Phong, Hà Nam

Tổng kết, ngày 28/10/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,882,327 VNĐ CHO CHÁU BÙI LÊ HOÀI PHONG CHÚNG TÔI CÁM ƠN QUÝ…

MỜI ĐỌC TIẾP HS19- Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Bùi Lê Hoài Phong, Hà Nam

HS18- Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Chiến, Nam Đinh

Tổng kết, ngày 15/10/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 16,202,327 VNĐ CHO BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN CHIẾN, NAM ĐỊNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS18- Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Chiến, Nam Đinh