HS80 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Thị Mai, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 25.06.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,250,000 VNĐ CHO HS80 – BÀ PHẠM THỊ MAI, NINH BÌNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS80 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Thị Mai, Ninh Bình

HS79 – Quyên góp 20 triệu Đồng cho bệnh nhân Vũ Quang Tuyên, Thái Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 19.06.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,300,000 VNĐ CHO HS79 – ÔNG VŨ QUANG TUYÊN, THÁI BÌNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS79 – Quyên góp 20 triệu Đồng cho bệnh nhân Vũ Quang Tuyên, Thái Bình

HS78- Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Nguyễn Xuân Thủy, Thanh Hóa

TỔNG KẾT, NGÀY 08.06.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22,530,000 VNĐ CHO HS78 – CHÁU NGUYỄN XUÂN THỦY, THANH HÓA CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS78- Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Nguyễn Xuân Thủy, Thanh Hóa

HS77 – Quyên góp 15 triệu Đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Tiến, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 01.06.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 15,430,000 VNĐ CHO HS77 – ÔNG NGUYỄN VĂN TIẾN, NINH BÌNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS77 – Quyên góp 15 triệu Đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Tiến, Ninh Bình

HS76 – Quyên góp 20 triệu Đồng cho cháu Vi Thế Giang, Dân tọc Tày, Bắc Giang

TỔNG KẾT, NGÀY 21.05.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22,780,000 VNĐ CHO HS76 – CHÁU VI THẾ GIANG, BẮC GIANG CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS76 – Quyên góp 20 triệu Đồng cho cháu Vi Thế Giang, Dân tọc Tày, Bắc Giang

HS75 – Lạc quyên 20 triệu đồng cho cháu Lưu Hiển Minh, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 16.05.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 24,697,709 VNĐ CHO HS75 – LƯU HIỂN MINH, THANH HÓA CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS75 – Lạc quyên 20 triệu đồng cho cháu Lưu Hiển Minh, Nam Định

HS73 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Thị Liễu, Hà Nam

TỔNG KẾT, NGÀY 26.04.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,299,709 VNĐ CHO HS73 – BỆNH NHÂN PHẠM THỊ LIỄU, HÀ NAM CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS73 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Thị Liễu, Hà Nam

HS72 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Việt Bạo, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 15.04.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,899,709 VNĐ CHO HS72 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VIỆT BẠO CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS72 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Việt Bạo, Nam Định

HS71 Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Hữu Mục, Hà Tĩnh

TỔNG KẾT, NGÀY 07.04.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 27,917,487 VNĐ CHO HS71 – ÔNG NGUYỄN HỮU MỤC, HÀ TĨNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS71 Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Hữu Mục, Hà Tĩnh

HS70 – Quyên góp 40 triệu đồng cho hai anh em trai người dân tộc Sán Chỉ tại Bắc Giang bị bệnh tan máu bẩm sinh

TỔNG KẾT, NGÀY 01.04.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 44,085,487 VNĐ CHO HS70 – HAI CHÁU MẠNH CƯỜNG VÀ ĐỨC VIỆT CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS70 – Quyên góp 40 triệu đồng cho hai anh em trai người dân tộc Sán Chỉ tại Bắc Giang bị bệnh tan máu bẩm sinh

HS69 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Bùi Thị Thanh, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 24.03.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 27,085,487 VNĐ CHO HS69 – CHỊ BÙI THỊ THANH, NINH BÌNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS69 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Bùi Thị Thanh, Ninh Bình

HS66-67-68: Quyên góp 60 triệu đồng cho ba cháu bị bệnh máu thuộc dân tộc Mường, Hòa Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 17.03.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 61,685,487 VNĐ CHO HS66-67-68 – BA CHÁU BỊ BỆNH VỀ MÁU THUỘC DÂN…

MỜI ĐỌC TIẾP HS66-67-68: Quyên góp 60 triệu đồng cho ba cháu bị bệnh máu thuộc dân tộc Mường, Hòa Bình