HS142 – Quyên góp 30 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Văn Bộ, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 03.03.2024 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 31,411,216 VNĐ CHO HS142 – BỆNH NHÂN PHẠM VĂN BỘ, NAM ĐỊNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS142 – Quyên góp 30 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Văn Bộ, Nam Định

HS141 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Thị Kim Lan, Hà Nội

TỔNG KẾT, NGÀY 23.02.2024 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22,111,216 VNĐ CHO HS141 – BỆNH NHÂN VŨ THỊ KIM LAN, HÀ NỘI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS141 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Thị Kim Lan, Hà Nội

HS140 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Thị Hằng, Hải Phòng

TỔNG KẾT, NGÀY 15.02.2024 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22,242,791 VNĐ CHO HS140 – BỆNH NHÂN VŨ THỊ HẰNG, HẢI PHÒNG CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS140 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Thị Hằng, Hải Phòng

HS139 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Điềm, Hà Nội

TỔNG KẾT, NGÀY 01.02.2024 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,333,903 VNĐ CHO HS139 – BỆNH NHÂN NGUYEN THỊ ĐIỀM, HÀ NỘI CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS139 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Điềm, Hà Nội

HS138 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Quý, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 17.01.2024 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22,431,903 VNĐ CHO HS138 – BỆNH NHÂN NGUYEN VAN QUÝ, NINH BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS138 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Quý, Ninh Bình

HS137 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Quách Duy Hoàng, Thái Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 29.12.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,939,903 VNĐ CHO HS137 – BỆNH NHÂN ĐÀO QUÁCH DUY HOÀNG, THÁI BÌNH…

MỜI ĐỌC TIẾP HS137 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Quách Duy Hoàng, Thái Bình

HS136 – Quyên góp 15 triệu đồng cho em Đào Đình Kỷ, Hải Dương

TỔNG KẾT, NGÀY 16.12.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 15,109,903 VNĐ CHO HS136 – BỆNH NHÂN ĐÀO ĐÌNH KỶ, HẢI DƯƠNG CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS136 – Quyên góp 15 triệu đồng cho em Đào Đình Kỷ, Hải Dương

HS135 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Thị Mỹ Duyên, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 10.12.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 17,819,149 VNĐ CHO HS135 – BỆNH NHÂN PHAM MỸ DUYÊN, NINH BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS135 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Thị Mỹ Duyên, Ninh Bình

HS134 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Nguyễn Ngọc Khánh, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 29.11.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,977,903 VNĐ CHO HS134 – BỆNH NHÂN NGUYỄN NGỌC KHÁNH, NAM ĐỊNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS134 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Nguyễn Ngọc Khánh, Nam Định

HS133 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Trịnh Ngọc Sơn, Phú Thọ

TỔNG KẾT, NGÀY 24.11.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 27,207,903 VNĐ CHO HS133 – BỆNH NHÂN TRỊNH NGỌC SƠN, PHÚ THỌ CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS133 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Trịnh Ngọc Sơn, Phú Thọ

HS132 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Tám, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 12.11.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 27,994,903 VNĐ CHO HS132 – BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ TÁM, NAM ĐỊNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS132 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Tám, Nam Định

HS131 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Vũ Mai Duyên, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 30.10.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,695,903 VNĐ CHO HS131 – BỆNH NHÂN VŨ MAI DUYÊN, NINH BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS131 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Vũ Mai Duyên, Ninh Bình