HS90 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Đặng Thị Quang, Hà Nội

TỔNG KẾT, NGÀY 18.09.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 16,440,000 VNĐ CHO HS90 – CHỊ ĐẶNG THỊ QUANG, HÀ NỘI CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS90 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Đặng Thị Quang, Hà Nội

HS89 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Lê Hoàng Phúc, Nghệ An

TỔNG KẾT, NGÀY 11.09.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,540,000 VNĐ CHO HS89 – CHÁU LÊ HOÀNG PHÚC, NGHỆ AN CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS89 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Lê Hoàng Phúc, Nghệ An

HS88 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Văn Đang, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 01.09.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,240,000 VNĐ CHO HS87 – BỆNH NHÂN VŨ VĂN ĐANG, NINH BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS88 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Văn Đang, Ninh Bình

HS87 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Thị Tin, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 21.08.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 24,040,000 VNĐ CHO HS87 – CHỊ TRẦN THỊ TIN, NAM ĐỊNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS87 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Thị Tin, Nam Định

HS86 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Tạ Thị Dung, Hà Nam

TỔNG KẾT, NGÀY 13.08.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 37,140,000 VNĐ CHO HS86 – EM TẠ THI DUNG, HÀ NAM CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS86 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Tạ Thị Dung, Hà Nam

HS85 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Đỗ Thị Thảo, Bôn Ma Thuột

  TỔNG KẾT, NGÀY 12.08.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 30,390,000 VNĐ CHO HS85 – BÀ ĐỖ THỊ THẢO, BÔN MA THUỘT…

MỜI ĐỌC TIẾP HS85 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Đỗ Thị Thảo, Bôn Ma Thuột

HS84 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Lê Công Bảo Quốc, Thanh Hóa

TỔNG KẾT, NGÀY 28.07.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,290,000 VNĐ CHO HS84 – CHÁU LÊ CÔNG BẢO QUỐC, THANH HÓA CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS84 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Lê Công Bảo Quốc, Thanh Hóa

HS83 – Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Nguyễn Anh Tuấn, dân tộc Mường, Sơn La

TỔNG KẾT, NGÀY 13.07.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 15,290,000 VNĐ CHO HS83 – CHÁU NGUYEN TUẤN ANH, SƠN LA CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS83 – Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Nguyễn Anh Tuấn, dân tộc Mường, Sơn La

HS82 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bé Nguyễn Quỳnh Anh, Nghệ An

TỔNG KẾT, NGÀY 05.07.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,950,000 VNĐ CHO HS82 – CHÁU NGUYEN QUỲNH ANH, NGHỆ AN CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS82 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bé Nguyễn Quỳnh Anh, Nghệ An

HS81 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Ma Quyết Tiến, dân tộc Mông tại Lào Cai

TỔNG KẾT, NGÀY 30.06.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 30,550,000 VNĐ CHO HS81 – CHÁU MA QUYẾT TIẾN, LÀO CAI CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS81 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Ma Quyết Tiến, dân tộc Mông tại Lào Cai

HS80 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Thị Mai, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 25.06.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,250,000 VNĐ CHO HS80 – BÀ PHẠM THỊ MAI, NINH BÌNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS80 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Thị Mai, Ninh Bình

HS79 – Quyên góp 20 triệu Đồng cho bệnh nhân Vũ Quang Tuyên, Thái Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 19.06.2022 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,300,000 VNĐ CHO HS79 – ÔNG VŨ QUANG TUYÊN, THÁI BÌNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS79 – Quyên góp 20 triệu Đồng cho bệnh nhân Vũ Quang Tuyên, Thái Bình