HS37 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Đoàn Quang Thẩm, Thái Bình

Tổng kết, ngày 27/04/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 29,491,000 VNĐ CHO HS37 – BỆNH NHÂN ĐOÀN QUANG THẨM, THÁI BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS37 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Đoàn Quang Thẩm, Thái Bình

HS36 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Đinh Văn Phố, Ninh Bình

Tổng kết, ngày 19/04/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,871,000 VNĐ CHO HS36 – BỆNH NHÂN ĐINH VĂN PHỐ, NINH BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS36 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Đinh Văn Phố, Ninh Bình

HS35 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Ngọc Thúy, Hà Tĩnh

Tổng kết, ngày 09/04/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,271,000 VNĐ CHO HS35 – EM NGUYỄN NGỌC THÚY, HÀ TĨNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS35 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Ngọc Thúy, Hà Tĩnh

HS34- Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Phan Yến Nhi, Nam Định

Tổng kết, ngày 30/03/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,051,000 VNĐ CHO HS34 – CHÁU PHAN YẾN NHI CHÚNG TÔI CÁM ƠN…

MỜI ĐỌC TIẾP HS34- Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Phan Yến Nhi, Nam Định

HS33 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Lê Văn Thuyết, Nghệ An

Tổng kết, ngày 29/03/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,914,555 VNĐ CHO HS33 – ANH LÊ VĂN THUYẾT CHÚNG TÔI CÁM ƠN…

MỜI ĐỌC TIẾP HS33 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Lê Văn Thuyết, Nghệ An

HS32 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Văn Tôn, Ninh Bình

Thưa quý vị ân nhân, sau khi làm hồ sơ xin cho bệnh nhân Vũ Văn Tôn được một ngày, gia đình báo tin ông…

MỜI ĐỌC TIẾP HS32 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Văn Tôn, Ninh Bình

HS31 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Sùng Seo Si, Lào Cai

Tổng kết, ngày 15/03/2021   QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,359,000 VNĐ CHO CHÁU SÙNG SEO SI, LÀO CAI   CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS31 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Sùng Seo Si, Lào Cai

HS30 – Quyên góp 30 triệu đồng cho cháu Cao Quỳnh Nhi, Quảng Bình

Tổng kết, ngày 01/03/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 33,342,000 VNĐ CHO CHÁU CAO QUỲNH NHI, QUẢNG BÌNH CHÚNG TÔI CÁM ƠN…

MỜI ĐỌC TIẾP HS30 – Quyên góp 30 triệu đồng cho cháu Cao Quỳnh Nhi, Quảng Bình

HS29 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Bình, Thanh Hóa

Tổng kết, ngày 24/02/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,842,000 VNĐ CHO BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN BÌNH, THANH HÓA CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS29 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Bình, Thanh Hóa

HS28 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Trang, Thái Bình

Tổng kết, ngày 17/02/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22,642,000 VNĐ CHO BỆNH NHÂN TRẦN THỊ TRANG, THÁI BÌNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS28 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Trang, Thái Bình

HS27- Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Nga, Hà Nội

Tổng kết, ngày 11/02/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,647,000 VNĐ CHO BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ NGA, HÀ NỘI CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS27- Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Nga, Hà Nội

HS26- Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Nguyễn Mạnh Cường, Hưng Yên

Tổng kết, ngày 01/02/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22,760,000 VNĐ CHO CHÁU NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, HƯNG YÊN CHÚNG TÔI CÁM ƠN…

MỜI ĐỌC TIẾP HS26- Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Nguyễn Mạnh Cường, Hưng Yên