HS05- Quyên góp 30 triệu đồng cho hai cháu Nguyễn Hoàng Gia Hân và Nguyễn Gia Huy, Thanh Hóa

………… Tổng Kết 20 giờ 00, Ngày 04/03/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 30,874,000 VNĐ CHO HAI CHÁU NGUYỄN HOÀNG GIA HÂN…

MỜI ĐỌC TIẾP HS05- Quyên góp 30 triệu đồng cho hai cháu Nguyễn Hoàng Gia Hân và Nguyễn Gia Huy, Thanh Hóa

HS04 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Văn Phong, Nam Định

  Tổng Kết 20 giờ 00, Ngày 17/02/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,245,000 VNĐ CHO TRƯỜNG HỢP CỦA ANH PHẠM VĂN…

MỜI ĐỌC TIẾP HS04 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Văn Phong, Nam Định

HS03 – Quyên góp 20 triệu Đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Nhẽ, Hà Nội

………… Tổng Kết 20 giờ 00, Ngày 14/02/2020 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 24,395,000 VNĐ CHO TRƯỜNG HỢP CỦA BÀ NGUYỄN THỊ…

MỜI ĐỌC TIẾP HS03 – Quyên góp 20 triệu Đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Nhẽ, Hà Nội

HS02 – Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Nguyễn Gia Bảo, Nam Định

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, thuộc Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội giới thiệu cháu NGUYỄN GIA BẢO, sinh ngày 13.02.2020 con…

MỜI ĐỌC TIẾP HS02 – Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Nguyễn Gia Bảo, Nam Định

Video: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản giới thiệu về Quỹ Trợ Giúp Bệnh Nhân

MỜI ĐỌC TIẾP Video: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản giới thiệu về Quỹ Trợ Giúp Bệnh Nhân

HS01- Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Nguyễn Hải Hà, Ninh Bình

Tổng Kết 20 giờ 00, Ngày 27/01/2020 SAU 6 NGÀY, QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,561,000 VNĐ CHO TRƯỜNG HỢP CỦA CHÁU…

MỜI ĐỌC TIẾP HS01- Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Nguyễn Hải Hà, Ninh Bình

Quỹ Trợ Giúp Bệnh Nhân

MỜI ĐỌC TIẾP Quỹ Trợ Giúp Bệnh Nhân