HS137 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Quách Duy Hoàng, Thái Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 29.12.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,939,903 VNĐ CHO HS137 – BỆNH NHÂN ĐÀO QUÁCH DUY HOÀNG, THÁI BÌNH…

MỜI ĐỌC TIẾP HS137 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Quách Duy Hoàng, Thái Bình

HS136 – Quyên góp 15 triệu đồng cho em Đào Đình Kỷ, Hải Dương

TỔNG KẾT, NGÀY 16.12.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 15,109,903 VNĐ CHO HS136 – BỆNH NHÂN ĐÀO ĐÌNH KỶ, HẢI DƯƠNG CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS136 – Quyên góp 15 triệu đồng cho em Đào Đình Kỷ, Hải Dương

HS135 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Thị Mỹ Duyên, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 10.12.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 17,819,149 VNĐ CHO HS135 – BỆNH NHÂN PHAM MỸ DUYÊN, NINH BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS135 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Thị Mỹ Duyên, Ninh Bình

HS134 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Nguyễn Ngọc Khánh, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 29.11.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,977,903 VNĐ CHO HS134 – BỆNH NHÂN NGUYỄN NGỌC KHÁNH, NAM ĐỊNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS134 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Nguyễn Ngọc Khánh, Nam Định

HS133 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Trịnh Ngọc Sơn, Phú Thọ

TỔNG KẾT, NGÀY 24.11.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 27,207,903 VNĐ CHO HS133 – BỆNH NHÂN TRỊNH NGỌC SƠN, PHÚ THỌ CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS133 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Trịnh Ngọc Sơn, Phú Thọ

HS132 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Tám, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 12.11.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 27,994,903 VNĐ CHO HS132 – BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ TÁM, NAM ĐỊNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS132 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Tám, Nam Định

HS131 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Vũ Mai Duyên, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 30.10.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,695,903 VNĐ CHO HS131 – BỆNH NHÂN VŨ MAI DUYÊN, NINH BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS131 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Vũ Mai Duyên, Ninh Bình

HS130 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Nguyễn Nhật Anh, Hòa Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 13.10.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22,004,000 VNĐ CHO HS130 – BỆNH NHÂN NGUYỄN NHẬT ANH, HÒA BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS130 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Nguyễn Nhật Anh, Hòa Bình

HS129 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Thị Sâm, Hà Tĩnh

TỔNG KẾT, NGÀY 25.09.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 15,084,000 VNĐ CHO HS129 – BỆNH NHÂN TRẦN THỊ SÂM, HÀ TĨNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS129 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Thị Sâm, Hà Tĩnh

HS128 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Văn Đợi, Huế

TỔNG KẾT, NGÀY 11.09.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,986,000 VNĐ CHO HS128 – BỆNH NHÂN PHẠM VĂN ĐỢI, HUẾ CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS128 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Phạm Văn Đợi, Huế

HS127 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Cứ Thị Sanh, H’mong, Lơn Sa

TỔNG KẾT, NGÀY 30.08.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,937,000 VNĐ CHO HS127 – BỆNH NHÂN CỨ THỊ SANH, SƠN LA CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS127 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Cứ Thị Sanh, H’mong, Lơn Sa

HS126 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Trần Văn Anh Đức, Nghệ An

TỔNG KẾT, NGÀY 18.08.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 27,657,000 VNĐ CHO HS126 – BỆNH NHÂN TRẦN VĂN ĐỨC, NGHỆ AN CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS126 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Trần Văn Anh Đức, Nghệ An