HS117 – Quyên gióp 20 triệu đồng cho cháu Nguyễn Gia Bảo, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 25.05.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,448,000 VNĐ CHO HS117 – CHÁU NGUYỄN GIA BẢO, NAM ĐỊNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS117 – Quyên gióp 20 triệu đồng cho cháu Nguyễn Gia Bảo, Nam Định

HS115&116 – Quyên góp 30 triệu đồng cho hai em Cứ A Dơ và Cứ A Say, Dân tộc H’mong, Sơn La

TỔNG KẾT, NGÀY 17.05.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 33,598,000 VNĐ CHO HS115&116 – HAI EM CỨ A DƠ VÀ CỨ A…

MỜI ĐỌC TIẾP HS115&116 – Quyên góp 30 triệu đồng cho hai em Cứ A Dơ và Cứ A Say, Dân tộc H’mong, Sơn La

HS114 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Nguyễn Anh Quân, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 03.05.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22,962,000 VNĐ CHO HS114 – BỆNH CHÁU NGUYỄN ANH QUÂN, NINH BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS114 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Nguyễn Anh Quân, Ninh Bình

HS113 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Vi Thị Thanh, Dân tộc Tày, Bắc Kạn

TỔNG KẾT, NGÀY 25.04.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25,752,000 VNĐ CHO HS113 – BỆNH NHÂN VI THỊ THANH, BẮC KẠN CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS113 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Vi Thị Thanh, Dân tộc Tày, Bắc Kạn

HS112 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Phan Trọng Hiếu, Nghệ An

TỔNG KẾT, NGÀY 20.04.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 15,102,000 VNĐ CHO HS111 – BỆNH NHÂN PHAN TRỌNG HIẾU, NGHỆ AN CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS112 – Quyên góp 15 triệu đồng cho bệnh nhân Phan Trọng Hiếu, Nghệ An

HS111 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Nguyễn Ngọc Thúy, Phú Thọ

TỔNG KẾT, NGÀY 15.04.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,202,000 VNĐ CHO HS111 – BỆNH NHÂN NGUYỄN NGỌC THÚY, PHÚ THỌ CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS111 – Quyên góp 20 triệu đồng cho cháu Nguyễn Ngọc Thúy, Phú Thọ

HS110 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Cường, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 06.04.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,632,000 VNĐ CHO HS110 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN CƯỜNG, NINH BÌNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS110 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Cường, Ninh Bình

HS109 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Nguyễn Anh Dũng, Thái Nguyên

TỔNG KẾT, NGÀY 01.04.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,172,000 VNĐ CHO HS109 – CHÁU NGUYỄN ANH DŨNG, THÁI NGUYÊN CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS109 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Nguyễn Anh Dũng, Thái Nguyên

HS108 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Đinh Trần Quỳnh Anh, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 30.03.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 36,702,000 VNĐ CHO HS108 – CHÁU TRẦN QUỲNH ANH, NAM ĐỊNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS108 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Đinh Trần Quỳnh Anh, Nam Định

HS107 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Xuân Quyền và Thị Tòng, Dân tộc H’mong, Lai Châu

TỔNG KẾT, NGÀY 27.03.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 54,202,000 VNĐ CHO HS107 – CHÁU XUÂN QUYỀN VÀ THỊ TÒNG, DÂN TỘC…

MỜI ĐỌC TIẾP HS107 – Quyên góp 25 triệu đồng cho cháu Xuân Quyền và Thị Tòng, Dân tộc H’mong, Lai Châu

HS106 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Trương Tuấn Anh, Phú Thọ

TỔNG KẾT, NGÀY 26.03.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 75,352,000 VNĐ CHO HS106 – BỆNH NHÂN TRƯƠNG TUẤN ANH, PHÚ THỌ CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS106 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Trương Tuấn Anh, Phú Thọ

HS105 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Thị Họa, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 20.03.2023 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,225,000 VNĐ CHO HS105 – BỆNH NHÂN VŨ THỊ HỌA, NAM ĐỊNH CHÚNG…

MỜI ĐỌC TIẾP HS105 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Vũ Thị Họa, Nam Định