”Người nghèo kêu cầu và Chúa lắng nghe” (Tv 34,7)

HS54 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa, Tuyên Quang

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tuấn, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội giới thiệu chị NGUYỄN THỊ HOA (HƯƠNG) sinh ngày 19 tháng 11 năm…

MỜI ĐỌC TIẾP HS54 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa, Tuyên Quang

HS53 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Đỗ Trung Dũng, Hà Nội

TỔNG KẾT, NGÀY 28.11.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 22.087.333 VNĐ CHO HS53 – ĐỖ TRUNG DŨNG, HÀ NỘI CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS53 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Đỗ Trung Dũng, Hà Nội

HS52 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Nhân, Hà Tĩnh

TỔNG KẾT, NGÀY 22.11.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 25.937.333 VNĐ  CHO HS52 – NGUYỄN THỊ NHÂN, HÀ TĨNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS52 – Quyên góp 25 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Nhân, Hà Tĩnh

HS51 – Quyên góp 25 triệu đồng trợ giúp bệnh nhân Đào Thị Ngân, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 15.11.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 35.220.333 VNĐ  CHO HS51 – ĐÀO THỊ NGÂN, NAM ĐỊNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS51 – Quyên góp 25 triệu đồng trợ giúp bệnh nhân Đào Thị Ngân, Nam Định

HS50 – Quyên góp 20 triệu đồng trợ giúp bệnh nhân Nguyễn Thị Sợi, Thái Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 10.11.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20.012.000 VNĐ  CHO HS50 – NGUYỄN THỊ SỢI, THÁI BÌNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS50 – Quyên góp 20 triệu đồng trợ giúp bệnh nhân Nguyễn Thị Sợi, Thái Bình

HS49 – Quyên góp 30 triệu đồng cho bệnh nhân Ma Đin, dân tộc Chu Ru, Lâm Đồng

TỔNG KẾT, NGÀY 27.10.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 30.712.000 VNĐ  CHO HS49 – BÀ MA ĐIN, LÂM ĐỒNG. CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS49 – Quyên góp 30 triệu đồng cho bệnh nhân Ma Đin, dân tộc Chu Ru, Lâm Đồng

HS48 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Sách Phương, Thái Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 27.09.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20.429.000 VNĐ CHO HS48 – ANH TRẦN SÁCH PHƯƠNG, THÁI BÌNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS48 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Trần Sách Phương, Thái Bình

HS47- Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Nguyễn Ngọc Trâm, Ninh Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 10.09.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 19.300.000 VNĐ CHO HS47– CHÁU NGUYỄN NGỌC TRÂM, NINH BÌNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS47- Quyên góp 15 triệu đồng cho cháu Nguyễn Ngọc Trâm, Ninh Bình

HS46-Quyên góp 20 triệu đồng cho anh Phạm Văn Sang, Thái Bình

TỔNG KẾT, NGÀY 26.08.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21.100.000 VNĐ CHO HS46– ANH PHẠM VĂN SANG, THÁI BÌNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS46-Quyên góp 20 triệu đồng cho anh Phạm Văn Sang, Thái Bình

HS45 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Bùi Văn Nam, Nam Định

TỔNG KẾT, NGÀY 14.08.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,731,000 VNĐ CHO HS45– ANH BÙI VĂN NAM, NAM ĐỊNH CHÚNG TÔI CÁM…

MỜI ĐỌC TIẾP HS45 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Bùi Văn Nam, Nam Định

HS44 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Trương Thị Hiên, Tuyên Quang

TỔNG KẾT, NGÀY 31.07.2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 26,851,000 VNĐ CHO HS44 – CHỊ TRƯƠNG THI HIÊN, TUYÊN QUANG CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS44 – Quyên góp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Trương Thị Hiên, Tuyên Quang

HS43 – Quyên gióp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn, Ninh Bình

Tổng kết, ngày 16/07/2021 QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 20,301,000 VNĐ CHO HS43 – ÔNG NGUYỄN VĂN TOÀN, NINH BÌNH CHÚNG TÔI…

MỜI ĐỌC TIẾP HS43 – Quyên gióp 20 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn, Ninh Bình